02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

д-р Любина Радева

д-р Любина Радева

Телефон: 0898394187
E-mail:

График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  16:00 - 18:00 ч.    16:00 - 18:00 ч.   

Име: Д-р  Любина  Маринова  Радева

E-mail: dr.radeva@mail.bg

 

Трудов стаж

    01.2012 г. и продължава                         

             

   01.2011 г. – 06.2011 г.

 

01.01.2005 г. – 16.12.2009 г.

 

          

 

 

          

          

  01.01.1997 г. – 01.01.2005 г.

 

 

 

  17.02.1988 г. – 01.01.1997 г.   

  01.01.1985 г. – 17.02.1988 г.

 

Фирма  “Био Акцент” – Диетолог-консултант

 

Фирма “Каселена” – Медицински  консултант по Диетология  и Фитотерапия

 

СРИОКОЗ– г. София, ул. “Враня” № 20 – Дирекция “Здравен контрол”, Отдел “Контрол на хранителни обекти и храни”, Сектор “Специализиран контрол” – Главен инспектор - даване становище за съответствие на проектни документации, участие със становище в държавни приемателни комисии, провеждане на текущ здравен контрол в обектите за производство и търговия с храни,  извършване дейност по регистрация на обекти за производство и търговия с храни

 

СРИОКОЗ – Завеждащ  “Лаборатория по Физиология  на храненето” -  изготвяне на менюта за хранене на различни възрастови и професионални групи, оценка на храненето съгласно физиологичните норми за хранене, обучение на здравни кадри от детски, учебни и болнични  заведения

 

СХЕИ – Отдел “Хигиена на храненето”-ординатор – контрол на хранителни обекти

“Санаторно–курортен филиал” – г. Сапарева баня, Лекар-ординатор

 

Образование и обучение

1978 г. – 1984 г.

1977 г.

 

Медицинска академия – София – Медицина

133 ЕСПУ с преподаване на руски език – “А.С.Пушкин”

01.06.1991 г.

 

Призната специалност “Хигиена на храненето”/ “Хранене и диететика”

01.03.2000 г.

 

 

06.10.2003 г.

14.11.2003 г.

19.11.2004 г.

18.11.2005 г.

 

Придобита квалификация за “Вътрешен одитор”

 

Следдипломни курсове:

“Храната – източник на антиоксиданти”

“Актуални проблеми в храненето”

“Проблеми на диететиката”

Обучение по HACCP – по програма “ФАР” – BG2003/IB/FI/2004-Холандия и Дания

Майчин език

 

Български

Други езици

 

Руски – отлично

Английски – Специализирано обучение по Английски език за работа с институциите на ЕС – ниво А1 и А2

Умения и компетенции

 

 

Отлична комуникативна способност за работа с хора, ръководни функции, работа в екип, опит в извършване на контрол, задълбочено познаване на нормативната база в здравеопазването и в сферата на контрола за безопасност на храните и др.

 

 

Технически умения и компетенции

 

 

Начална компютърна грамотност

 

Работим със съвременна техника

За Вашата сигурност, възможно най-точното диагностициране и качественото лечение, ние инвестираме в модерно и надеждно оборудване

Разгледайте галерията

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед