Цени на услуги

Прегледи
Първичен преглед с авторефрактометрия 90,00
Вторичен преглед с авторефрактометрия 75,00
Първичен преглед без авторефрактометрия 75,00
Вторичен преглед без авторерфрактометрия 60,00
Измерване на ВОН по Голдман 30,00
Авторефрактокератомия 20,00
Компютърна периметрия на едно око 25,00
Измерване на ВОН по Маклаков 20,00
Измерване на ВОН – безконтактна тонометрия 20,00
Контрол на зрението при амблиопия 20,00
Оглед на ретината с Голдман 45,00
Оглед на очно дънно – заден полюс при мидриаза 15,00
Компютърна периметрия 40,00
Пахиметрия 25,00
Гониоскопия 30,00
Циклоплегия 30,00
Скиаскопия на широка зеница /при циклоплегия/ 30,00
Ширмер тест 15,00
Тестване за алергия на един вид упойка  5,00
Вземане на очен секрет 5,00
Вземане на очен секрет с включен консуматив 10,00
Промивка на слъзни канали 20,00
Екстракция на чуждо тяло в роговица 40,00
Отстранявяне на липоми, малки фиброми и кисти 100,00
s.c., p.b.,r.b. инжекция със собствен медикамент 20,00
Терапия с кръвна плазма (PRP) 200,00
Изписване на очила със сферична корекция 20,00
Изписване на очила с цилиндрична корекция 30,00
Изписване на лечение 5,00
Издаване на медицинско за шофьор 15,00
Издаване на болничен лист 10,00
Издаване на медицински документ /епикриза, сертификат, дубликат/ 15,00
Представяне пред ЛКК 30,00