Ингрид Стефанова

Старша сестра

39 години опит

Професионален опит
2015 – днес МЦ „Д-р Хайвазов“, старша медицинска сестра
2009 – 2015 МБАЛ „Доверие“, медицинска сестра
1996 – 2009 5 МБАЛ, старша медицинска сестра
1991 – 1996 Мобиле доро
1990 – 1991 28 ДКЦ, кардиологичен кабинет, медицинска сестра
1985- 1990 МА, Президиум – трансплантация на бъбреците, медицинска сестра

Образование
2009 – 2012 МУ София – Магистър „Управление на здравни грижи“ и „Преподавател по практика“
2001 – 2003 Медицински колеж Пловдив – бакалавър-специалист по здравни грижи
1980 – 1984 Медицинско училище Словакия

Специализации