Цени на услуги

Прегледи
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ 40,00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ 30,00
Електролечение 15,00
Нискочестотно импулсно магнитно поле (НЧМП) 15,00
Ултразвук 15,00
Нискоинтензивен лазер 25,00
Вискоинтензивен лазер 30,00
Сканиращ лазер (1 поле) 50,00
Шокуейв 50,00
ТЕКАР Терапия 30,00
ВИМП – високоинтензивен магнит (1 поле) 20,00
Game Ready 30,00
Дийп Осцилейшън 30,00
Терапия с Карипаин 20 процедури 1200,00
Криотерапия 15,00
Екстензионна терапия 110,00
Артромот на долен крайник 20,00
Аурикулотерапия – апликация 25,00
Аурикулотерапия – диагностика + апликация 35,00
Апликация на кинезиологичен тейп 20,00
Таопач 15,00
Мокса 30,00
Индивидуално ЛФК 20,00
Индивидуално ЛФК с уреди 20,00
Дихателна гимнастика 20,00
Мануална терапия 30,00
Мекотъканни техники 30,00
Мобилизация на периферни стави 40,00
Изометрична релаксация 30,00
Масажна яка 50,00
Частичен класически масаж (гръб) 60,00
Масаж на цяло тяло 150,00
Антицелулитен масаж + вендузи 100,00
Класически масаж – цяло тяло 50,00
Масаж на цикатрикс 20,00
Масаж на глезен 40,00
Частичен масаж на горен крайник 40,00
Частичен масаж на долен крайник 40,00