Цени на услуги

Прегледи
Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 40,00
Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 60,00
Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 50,00
Рентгенография на глава 30,00
Рентгенография на горен крайник една проекция 15,00
Рентгенография на гръбнак една проекция 30,00
Рентгенография на таз една проекция 30,00
Рентгенография на долен крайник една проекция 20,00
Рентгенография на бял дроб и сърце 30,00
Рентгенография на цяло тяло (full leg) 70,00
Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00