Цени на услуги

Прегледи
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ 60,00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД И КОНСУЛТАЦИЯ 30,00
Ехокардиография 50,00
Преглед с ехокардиография 80,00
Контролна ехокардиография до 3 месеца 40,00
Холтер ЕКГ 50,00
Контролен холтер до 3 месеца 40,00
ЕКГ без консултация 10,00
Рентгенография на бял дроб и сърце 30,00
Издаване на медицинско свидетелство за шофьор 15,00
Издаване на болничен лист 10,00