д-р Мариела Облашка, Д.М.

Офталмология
График

Понеделник: 14:00-17:00ч.
Четвъртък: 14:00-17:00ч.
Петък: 15:30-17:00ч.

28 години опит

Отзиви

„Много благодарим за професионализма и топлото отношение към малките пациенти на д-р Облашка! Бъдете здрава и все така всеотдайна!“ – Гери и Симона

„Най-добрият в областта си специалист! За пореден преглед – прекрасно отношение,с внимание към детайла! Човек с главно „Ч“, който обяснява подробно нещата!
Благодаря ви, доктор Облашка!“ – Росица Ч.

„С децата ми сме дългогодишни пациенти на д-р Облашка. Тя е много добър специалист, на който се доверяваме безрезервно! Прегледите при нея са много приятни, отговаря на всичките ни въпроси и ни дава ценни съвети! Не бихме я сменили за нищо на света!“ – Марина А.

Професионален опит

2010 – днес Медицински център „Д-р Хайвазов“

2000 – днес МБАЛ „Вита“

2013 – днес Очна болница „Зора“

2013 – днес Медицински център „Зора“

2004 – 2020 Медицински лазерен център „Светлина)

1996 – 2000 Очна клиника, Медицински Университет Плевен

Образование

средно – 1989 г. ЕСПУ „Христо Ботев“ -гр. Враца

висше – 1989 г.-1995 г. – Медицински Университет – гр. Плевен

1996 – 2000 Специализация по офталмология, Медицински университет Плевен

1998 – 2001 Доктор по медицина (PhD), Тема на дипломната работа: Приложение на екстракапсуларната катарактна екстракция и имплантация на заднокамерни интраокуларни лещи в катарактната хирургия“

Научна степен

Доктор по Медицина

Следдипломна квалификация

1996 г. – семинар „Детско зрение“

1999 г. – курс „Методически основи на научните изследвания“

1999 г. – курс „Биостатистика с компютър“

1999 г. – курс „Стохастични методи в медицинските изследвания“

1999 г. – Международни семинари по трансплантация на роговици, очни банки, ретина, катаракта и предпазване от слепота

2000 г. – придобита специалност по офталмология

2003 г. – януари – защитен дисертационен труд с придобита научна и образователна степен  „ДОКТОР“ на тема „Приложение на екстракапсуларната катарактна екстракция с имплантация на заднокамерни интраокуларни лещи в катарактната хирургия

2003 г. – 2004 г. – флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания – МУ-София

2005 г. –

 • основен курс по безопасност при работа с лазери – гр. София
 • лазер-терапия при очните заболявания – VMR Institute, Huntington Beach, California, USA

 

 • Годишни симпозиуми на НГА -2004-2014г
 • Годишните срещи на Съюза на очните лекари в България
 • Курс по ретинална и витреална хирургия – Пловдив, България 2007г
 • Национални конференции „Тумори на окото и очните придатъци“-2008, 2010
 • Национални конференции „Новости в офталмологията“- София, 2010,2013
 • Витрео-ретинални симпозиуми –гр. Пловдив, България -2010,2011,2012,2013, 2014г
 • Bausch and Lomb University, module 3, Sofia, 2013
 • Update in OCT ImagingqFeaturesqConsequences-Congress of ESORS, Milan, Italy, 2012
 • How to Read Autofluorescence Images-Congress of ESORS, Milan, Italy, 2012
 • The Role of the Vitreous in Retinal Disease – Congress of ESORS, Milan, Italy, 2012
 • Congress of ESORS, Hamburg, Germany, 2013
 • Uveitis-Diagnosis and Therapy in 2014- Congress of ESORS, London, England, 2014
 • PRP in Ophtalmology, Regen lab, Venice, Italy, 2014
 • 6-th World Congress on Controversies in Ophthalmology, Sorrento, Italy,03/2015
 • Oculoplastic Surgery Course, 8-th Balkan Ophthalmic Wetlab Course, Sofia, May 30-th-June 2-nd,2018
 • 10-th Congress of The European Society of Cornea and Ocular Surface Disease Specialists, Paris, France, 09/2019

Членства

Чужди езици

руски, английски

 1. Балабанов Ч., Облашка М., Имплантация на интраокуларни лещи при деца., Български офталмологичен преглед., кн.2.,1999, стр.8-11
 2. Облашка М., Микова Т., Ч. Балабанов., Имплантация на вътреочни лещи при болни с катаракта и Diabetes Mellitus., Годишен сборник /научни трудове/ на Интернационална Медицинска Асоциация – България., том 5., №1, 1999, стр. 76-78
 3. Облашка М., Каменова Л., Ч. Балабанов., Имплантация на интраокуларни лещи при болни с катаракта и глаукома., Реферативен бюлетин по офталмология., кн.5,1999, стр.35-39
 4. Балабанов Ч., М. Облашка., Проникваща кератопластика след имплантационна катарактна хирургия., Реферативен бюлетин по офталмология., кн.5.,1999., стр.30-34
 5. Oblashka., Balabanov., et coll., Chirurgie refractive par addition d`un implant intraoculare., Annales D`informations sur la chirurgie et les explorations Ophthalmologiques – Annales Periodiques D`ophthalmologie, Implant intraoculare pour chirurgie refractive SNOF / SFO., XII, 2001, 89-91
 6. Облашка М., Топалова Д., М. Няголова., Ч. Балабанов., Постоперативен астигматизъм при катарактната хирургия., Български офталмологичен преглед., кн.3., 2002г.
 7. Oblashka M., Ch.Balabanov., Extracapsular Cataract Extraction with a Poserior Chamber Intraocular Lens implantation of a Patients with Uveitis; Summery – XXVI-th Balkan Medical Days – Ophthalmology; 28-30.09.2001; Borovetz, Bulgarie; p.11-12
 8. Благоева Хр., Балабанов Ч., М. Облашка., Псевдоексфолиативен синдром и катарактна имплантационна хирургия., кн. Резюмета- VII-ми Национален конгрес по офталмология – Актуални проблеми в офталмологията.,28-30.09.2000.,София, стр.43
 9. Кривошийска Е., Балабанов Ч., М. Облашка., Имплантация на интраокуларни лещи при деца., кн. Резюмета- VII-ми Национален конгрес по офталмология – Актуални проблеми в офталмологията.,28-30.09.2000., София, стр.50
 10. Илиева Е., М. Облашка, Туберозна склероза на Bourneville, кн. Резюмета – Новости в офталмологията, 2004г. София.
 11. Илиева Е., Холевич М., М. Облашка, Хориоиден остеом, Тумори на окото и очните придатъци, Плевен, 2006, стр. 154-158.