Теодора Консулска

рентгенов лаборант

35 години опит

Професионален опит
1987 – 1989 Институт за подготовка на здравни кадри със средно-специално образование към Българска Медицинска академия и ПЗКССО – БМА