д-р Елка Мишева

невролог
График

Вторник: 15:00-17:30ч.
Четвъртък: 15:00-17:30ч.

37 години опит

Трудов стаж:
30 години с майчинство (2 години)

Дати:

М.V. 2014г. – понастоящем: Зам. Началник клиника по нервни болести;

2012г. -2014г. – И.д Началник клиника по нервни болести;

2000г. – Електромиографист, отговарящ за работата в ЕМГ к-т към Неврологична клиника на УМБАЛ,,Св.Анна“, София; Вид на дейността или сферата на работа: Лекар/Електромиография/доплерова Сонография;

1991г. – Невролог, Лечебна и консултативна дейност в Неврологична Клиника и други клиники на УМБАЛ „Св. Анна“;

1987г. – 1991г. – Невролог – ординатор, Неврологично oтделение, РБ гр. Пирдоп.

Образование и обучение
Дати и наименование на придобитата
квалификация:

2007г. – Придобита специалност по електромиография;

2002г. – Курс на обучение по болнично управление (основни теми: болнична информационна система; основни категории на болничната икономика,бизнес-планиране;социален маркетинг и комуникации; управление на човешките ресурси в болница; управление на качеството на медицинската дейност; клинично управление);

2000г. – Квалификационен курс ,,Патофизиология и лечение на болката”;

1997г. – Квалификационен курс ,,Множествена склероза – съвременно състояние на проблема”;

1996г. – Квалификационен курс ,,Актуални проблеми на мозъчно-съдовата болест”;

1996г. – Квалификационен курс ,,Актуални проблеми на главоболието”;

1995г.- Квалификационен курс ,,Спешна неврология”;

1995г. – Квалификационен курс,,Съвременни аспекти на терапията при нврологичните заболявания“;

1992г. – Придобита специалност ,,Нервни болести“;

1980-1986г. – Висша Медицинска Академия гр.София- специалност- медицина;

1975-1979г. – СОУ гр. Етрополе.

Лични умения и компетенции:
Чужди езици: Руски, Английски

Социални умения и компетенции:
Висока ефективност при работа в колектив;
Взимане на решения в кризисни ситуации, изискващи минимално време за реакция; подход към пациенти с разнообразен културен и социален background.

Технически умения и компетенции:
Електромиография – работа с апарат Cadwell, Меdelek