Татяна Спасова Игнатова

Операционна сестра

36 години опит

Професионален опит
2019 – днес Медицински център „Д-р Хайвазов“, медицинска сестра
2020 – днес СМДЛ „Синево“, медицинска сестра
2016 – 2020 МБАЛ „Света София“, ортопедична сестра
2010 – 2016 ИСУЛ спешно травматологично отделение, операционна ортопедична сестра
2004 – 2009 УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“, София – операционна сестра
1988 – 2001 ВМБ, Варна, Клиника по термични травми и пластична хирургия“, медицинска сестра

Образование
1995 Висше медицинско образование, степен „Специалист“
1994 Полувисш медицински институт Варна
1980 – 1980 ЦИПЗК „София“ – средно-специално медицинско образование

Специализации
2021 – Палиативни операции при онкологично болни
2004 – Основни и специфични техники в ортопедията
2009 – Артроскопия на колянна и раменна става; артроскопия на предна кръстна връзка