• 44

РАМЕНЕН СУБАКРОМИАЛЕН ИМПИНДЖМЪНТ

Раменният Субакромиален Импинджмънт е описан за пръв път от Charlie Neer през 1972 г.

Това е синдром на компресия и притискане на меките тъкани между две твърди костни повърхности. Тези кости са главата на раменната кост и акромиона на лопатката. Уникалността на раменния комплекс е в това, че тези две кости обхващат като в сандвич меките тъкани между тях – мускулите на ротаторния маншон, сухожилието на дългата глава на бицепса, субакромиалната торбичка, наречена бурса и ставната капсула.

Тези анатомични структури се разполагат в пространство, което нормално е между 7 и 10 мм.

БИОМЕХАНИКА

С годините, поради отслабването на ротаторния маншон спрямо делтоидния мускул се появява т.н. вертикален мускулен дисбаланс. При наличие на такъв, пространството между акромиона и лопатката намалява. Когато ръката се движи напред, настрани и над главата се получава компресия и дразнене на тъканите между двете кости, наречено Импинджмънт Синдром.

Те се възпаляват и подуват, което води до усещане за болка, затруднени движения и слабост в областта на рамото. Появява се субакромиален бурсит, тендинит на ротаторния маншон и сухожилието на дългата глава на бицепса и синовит на ставната капсула.

ДИАГНОЗА

Диагнозата – Субакромиален Импинджмънт се поставя като се вземат предвид оплакванията на пациента, позитивирането на тестове, доказващи импинджмънт синдрома и задължителни образни изследвания – Рентгенографии, Ехография и ЯМР.

Субакромиалния Импинджмънт обикновено се появява при хора над 40 годишна възраст. Свързан е с болка при движение в раменната става. Най-често е при хора, чиято работа предполага обичайно повтарящи се движения. В ежедневието, някои движения като сресване на косата, миене на зъби, гримиране, обличане, хранене, пиене на вода и други стават болезнени и затруднени. Много често болката е по-силна през нощта, особено, когато човек е легнал върху болното рамо. Такива хора страдат от недоспиване, стават раздразнителни, губят работоспособност и обичайния си тонус за деня. Може да се появи, както слабост на мускулатурата при движение на рамото, така и страх от самото движение поради появата на болка. При нелекуване или при неправилно лечение, оплакванията се задълбочават. Възпалителният процес хронифицира. Бурсата набъбва, подобно на травмиран глезен, болката се увеличава и наподобява зъбобол, обемът на движение намалява, силата отслабва. Много често болката може да ирадиира (разпространява се) към шията или надолу към ръката, достигайки дори до пръстите.

При прегледа вашият ортопед може да установи една или няколко болезнени точки, които отговарят на определени анатомични структури на раменната става. Най-често това са големия туберкул на раменната кост, залавните места на мускулите на ротаторния маншон и най-вече на един от тях наречен супраспинатус, както и в областта на залавното място на делтоидния мускул и дългата глава на бицепса. Правят се някои тестове, свързани с движение на раменната става, които доказват дразнене на тъканите между акромиона и главата на раменната кост, наличие на възпаление и Субакромиален Импинджмънт. Такива са тестовете на Hawkins и Neer.

Следваща стъпка в доказването на Субакромиалния Импинджмънт е неговото визуализиране. Това става с рентгенографии в две задължителни проекции. Първата е т.н. АР или предно-задна проекция, която показва дали разстоянието между главата на раменната кост и акромиона е 7 до 10 мм. или е намалено.

И втората е Y-проекция, която ни дава информация за вида на акромиона, дали той е прав, овален или човковиден.

Ултрасонографията показва наличие на възпалителен инфилтрат в бурсата и около сухожилията на ротаторния маншон. Най-ценното е, че чрез нея може да бъде направена оценка на меките тъкани в динамика, т.е. при движение на раменната става.

Ядрено-магнитният резонанс е образно изследване, даващо най-точна информация за състоянието на костите и меките тъкани около тях. Чрез него можем да съдим за степента на възпалителния процес и за състоянието на костната структура. ЯМР изобразява конгруентността (адаптивността) на костите в раменната става и състоянието на хрущялните ставни повърхности. Дава информация за увредата на мускулите и сухожилията и степента на възпалението на субакромиалната бурса.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на Субакромиалния Раменен Импинджмънт е важно да започне навреме. Първоначално, при първата поява на болка трябва да се правят компреси с лед за около 3-4 дни. Не прибягвайте към самолечение – направете консултация с ортопед.

След поставяне на диагнозата – тендинит на ротаторния маншон и бурсит на субакромиалната бурса, поради наличие на Субакромиален Импинджмънт, могат да бъдат предписани нестероидни противовъзпалителни препарати за около 10-15 дни.

Около 25% от пациентите с Импинджмънт Синдром се повлияват и оплакванията отзвучават. Ако болките продължават е необходимо да бъдат назначени физиотерапевтични и рехабилитационни процедури. Основна е ролята на гимнастиката, която вашият кинезитерапевт ще препоръча. Първоначално тя трябва да се прави под негов контрол и да не се превишава прага на болката, който задълбочава оплакванията.

Ако въпреки всички лечебни процедури, които се прилагат, оплакванията ви продължават, в мястото на болката – субакромиалното пространство, може да се инжектира кортикопрепарат. Обикновено, след такава апликация отзвучаването на болката става бързо. Ако и след това оплакванията не са се повлияли, се пристъпва към оперативно лечение.

Операцията е миниинвазивна, като под артроскопски контрол се прави остеопластика на акромиона. Отнема се неговата предна част – тази, която е отговорна за наличието на компресия на ротаторния маншон и субакромиалната бурса в субакромиалното пространство. След тази оперативна интервенция движението на ръката трябва да започне веднага, а възстановяването трае от 3 до 5 седмици.