• 36

Нараняванията на очите са много разнообразни и най-често с лоша прогноза по отношение на зрението. Характерно е засягането на множество очни структури при което точната диагноза, адекватната първа помощ и добрата обработка на нараняването са от решаващо значение за крайния изход.

Мирновременният очен травматизъм бива:

 • Промишлен – нараняване от метални частици, стружки, машинни елементи и др.;
 • Селскостопански- нараняване от рог на животни, накълваване, въси от гъсеници и др.;
 • Битов- пробождане с остри предмети; нараняване със стъкло, юмрук и др.;
 • Детски-игра с фунийки и с играчки с остри ръбове; взривяване на самоделни смеси и др.;
 • Учебен
 • Транспортен- съчетава се с множество порезни рани на лицето;
 • Спортен
 • Криминален.

Това подразделяне е важно за определяне на евентуални профилактични мероприятия за недопускане на травми.

Според вида си увреждащите агенти са: механичен, химичен, термичен, радиационен, светлинен, биологичен или друг физичен фактор.

Видовите рани които могат да се получат са: прободна, порезна, контузна, лацеро-контузна /с или без загуба на тъкан/, огнестрелна и експлозивна.

Очните травми са едноочни или двуочни; с или без чуждо тяло.

Чуждите тела биват: единични – множествени; подвижни – неподвижни; активни – инертни /РММА/; магнитни – амагнитни /важно при диагностиката – при магнитните е недопустима направата на MRI /.

Според своята тежест очните травми са:

 • Лека – с визус до 0,8 – 0,7 без козметичен дефект;
 • Средно тежка – визус 0,5 – 0,3 с лек козметичен дефект;
 • Тежка – визус под 0,1 и ограничение в периферното зрение.

Очните травми могат да се класифицират по следния начин:

 • Тъпа травма / контузия/
  • На очните придатъци;
  • На очната ябълка – без и с нарушаване на целостта й /без или с пролабиране на вътреочно съдържимо/.
 • Наранявания
  • На очните придатъци – непробивни и пробивни /премината е тарзо-орбитната фасция/;
  • На очната ябълка – непробивнипробивни / премината е цялата дебелина на корнеосклерата / – единично и двойно – пробивни; разрушаващи очната ябълка.
 • Изгаряния

Контузиите на окото се причиняват обикновено от директен удар с тъп, твърд, без режещи ръбове предмет, неметал. Увреждането на окото е по-опасно при причинетели с по-малък обем и голяма енергия на задвижване, тъй като ударът не може да се тушира от орбитните стени и се понася изцяло от очната ябълка.

Механизмът на увредата при контузия е свързан с:

 • Рязкото намаляване на предно-задния размер на окото и увеличаване на напречния;
 • От ударната вълна на преднокамерната течност върху вътреочните структури.

Прогнозата при контузиите е различна и често неясна в началото. Някои леки увреди на очната ябълка могат да причинят сериозни късни усложнения, което налага щателно изследване при всички травми.

Проникващите наранявания на очната ябълка се причиняват от перфориращ очните стени агент – стъкло, метал с остър връх или режещи ръбове.

Механизмът на увредата при проникващите наранявания се свързва с:

 • Нараняването причинено от травмиращия агент върху очните тъкани.
 • Възможност за внасяне на инфекция отвън.
 • При наличие на интрабулбарно чуждо тяло – увреда от самото чуждо тяло, напр. сидероза, халкоза.
 • Пробивните наранявания на едното око, свързани с размачкване на увея могат да доведат до развитието на специфичен автоимунен процес, предизвикващ появата на ophthalmia sympathica в здравото око.

Умишлено няма да се спирам на всяко едно от очните наранявания, тъй като лечението им се води задължително само от офталмолог.

Ако пациент с очна травма се обърне първо към своя личен лекар, последният може да постави стерилна превръзка на окото / ако със сигурност няма и изгаряне/, ТАП, да предупреди пациента да не приема храна или течности и по най-бързия начин да го насочи към офталмолог.

Голямото разнообразие на очните травми и особеностите на оздравителните процеси в очите определят честотата на инвалидизация на индивида след нараняването на зрителния орган и голямата роля на профилактиката.

Д-р Мариела Облашка д.м.