• 212
Ядрено-магнитен резонанс на коляно и колянна артроскопия  
Когато се оплаквате от болки в коленете и потърсите лекарска помощ, често се случва лекарят да не може да добие точна представа, какво ви е само от описваните симптоми и прегледа. Налагат се изследвания и използване на някой от методите за образна диагностика. Един от най-популярните е ядрено-магнитният резонанс.
Какво е ядрено-магнитен резонанс
Ядрено магнитният-резонанс на коляно дава подробни и отчетливи изображения на изследваните тъкани – сякаш те са нарязани на слоеве, при това в различни равнини – за по-лесно разглеждане.
ЯМР е безболезнен и не използва вредни лъчения. Реализира се като в изкуствено еднородно магнитно поле се индуцират радиовълни. При отразяването им в тъканите възниква ехо – сигнал, който се предава на компютър и чрез специална програма на монитора се изобразява изследваният орган. Понякога за по-добри резултати се налага използване на контрастно вещество.
Има ситуации, при които поради характера и мястото на увреждането то остава невидимо за другите методи за образна диагностика (рентген) и единственото решение е използването на ЯМР.
Кога се налага ядрено-магнитен резонанс на коляно
В медицински център „Д-р Хайвазов” използваме този метод при остра болезненост на колянната става с неясен произход, затрудняваща движението.  При отоци и наличие на течност в колянната става. При травми, довели до скъсани връзкиувредени менискуси и хрущяли, наранена капачка, кървене в ставата.
Специалистите ни разчитат на ядрено-магнитния резонанс при инфекции, възпаления, дегенеративни заболявания,  тумори и т. н. Използваме го и при проследяване на резултатите от сложни операции и вложени импланти.
Това е друг високотехнологичен и максимално щадящ метод за диагностика и лечение на болно коляно. През разрез около половин – до един сантиметър в ставата се вкарва оптично устройство – артроскоп, снабдено с камера. Артроскопът има връзка с компютър и монитор. Така ортопедът получава възможност да огледа в подробности вътрешността на коляното и да прецени състоянието на всеки негов елемент – дали има увреждания от травми, дали се касае за дегенерация /ошипяване / на ставата или възпаление / артрит /. Локализира се точното място, видът и размерът на
увредената тъкан. Ако се налага – взема се проба за уточняване на евентуални ревматоидни заболявания или тумори.
За реконструкция на предна или задна кръстна връзка, премахването на части или шев на менискес или хрущялна пластика, се правят допълнителни малки разрези през които се работи с необходимите инструменти.
Разбира се, колянната артроскопия се прави под упойка – обща или спинална – в зависимост от предварително избрания вариант.
Защо да изберете колянна артроскопия 
В МЦ „Д-р Хайвазов” извършваме този миниинвазивен, максимално щадящ начин за постигане на диагностични и лечебни резултати с висока степен на успешност. Престоят в болницата ни е максимум до два дни, по-вероятно е да си тръгнете веднага, щом премине упойката.
След нея не остават травмиращи белези и възстановяването е бързо – от две да четири  седмици при скъсан менискус до няколко месеца при пластика на връзка или хрущял. Може да бъде направено на практика всичко – от отстраняване на леко наранени краища или шев на менискус,  до трансплантиране на кръстни връзки и ставен хрущял.
Що се отнася до ефективността й – сигурно се сещате поне за неколцина спортисти, които продължават успешно кариерата си след скъсване на менискус или връзки. Това се случва благодарение на модерната колянна артроскопия.