• 43

Защо мезенхимни клетки от мастна тъкан?

Най-проучваните източници на мезенхимни стволови клетки (MSC),  за възстановяване на хрущялни ставни повърхности, са костният мозък и мастната тъкан.

Стволовите клетки от мастна тъкан – Аdipose-derived stem cells (ASCs) имат редица  предимства пред MSC, извлечени от костно-мозъчния аспират – Bone Marrow Aspiration (BMA):

  • честотата на MSC  в костния мозък е между 1 на 25 000 и 1 на 100 000 клетки,  което е 0,02%  в единица обем, докато ASC  съставляват приблизително 2%;
  • жизнеспособността и степента на диференциация на MSC от костен мозък намалява с увеличаване на възрастта, докато  АSC са  жизнеспособни и имат оптимална степен на диференциация, независимо от възрастта;
  • количеството мастна тъкан, която се взема и обработва с един сет и една процедура, може да бъде инфилтрирана в 4 до 6 стави едновременно на един човек, което прави манипулацията изключително ефективна при полиартроза.

Как се получава аспирата от мастна тъкан?

Мастната тъкан се осигурява чрез липосукция от коремната област на пациента. Процедурата се извършва с местна анестезия.

Какво е Lipogems?

Lipogems е устройство за събиране, обработка и прехвърляне на автоложен липоаспират. Системата се основава на механично премахване на нежелани остатъци от мазнина и кръв, като измива, изплаква и оразмерява, взетата мастна тъкан. Получава се течен еднороден продукт, съдържащ регенеративни MSCs – перицити и адипоцити, които се инжектират в болната става на пациента.

Системата Lipogems е изработена от д-р Карло Тремолада, италиански лицево-челюстен хирург.

Какви са предимствата на Lipogems?

  • мастната тъкан е по-лесно достъпна
  • метода е минималноинвазивен
  • може да се извърши в амбулаторни условия
  • отнема по-малко от 1 час
  • може да се вземе много голямо количество тъкан

Какъв е ефекта от терапията със стволови клетки от мастна тъкан?

ASC могат да е диференцират в остеобласти, хондроцити, миоцити и адипоцити. Те са силни имуномодулатори, намаляващи възпалителните процеси и стимулиращи противовъзпалителните механизми.

Използването на Lipogems дава обещаващи резултати при пациенти с остеоартроза на коленни, тазобедрени, глезенни, раменни и други стави, като самостоятелна или съпътстваща процедура. В комбинация с продължително проследяване и съобразена с оплакванията консервативна и оперативна терапия, Lipogems, както и PRP, и BMA, са успешни методи за лечение, които стимулират регенеративните възможности на организма и възстановяват хрущялни увреди от II и III-та степен по  класификацията на Outerbridge.

В заключение нека да кажем, че регенертивния потенциал на мастната тъкан може да се използва във всички области на медицината: Ортопедия, Пластична хирургия, Гинекология, Лицево-челюстна хирургия, Урология, Гръбначна хирургия, Лечение на болката и др.

Lipogems е ефективен начин за справяне с ранните стадии на остеоартрозата.