• 47

Никой не обича да живее в болка. И въпреки това мисълта за сериозна операция буди страх, който кара болните да отлагат до последния възможен момент.

Кога настъпва времето за колянно протезиране
Най-общо казано –
• когато болката вече не може да бъде подтисната с обезболяващи и с който и да е от методите на консервативното лечение;
• ставата е скована и почти напълно обездвижена;
• болният е почти инвалидизиран и се затруднява при извършването дори на обичайните дейности по обслужването си.

Когато износването на колянната става, независимо дали заради гонартроза или друга причина, стигне крайната си фаза, е добре да се подготвите за колянно протезиране.

Защо се прави операцията за протезиране на коляното
Основните задачи в случая са две:
• премахване на болката и страданието и повишаването качеството на живот на пациентите;
• възстановяване на движението на ставата в максимално възможния обем и връщане на болния към нормално ежедневие.

Може би сред най-важните причини е да се преразпредели нормално натоварването върху всички други стави и да се намали вероятността за ускореното им травмиране и изхабяване.

Как протича самото колянно протезиране
Това е операция, извършвана от повече от петдесет години. В над 90% от случаите резултатите са добри и пациентите забравят за болката, възстановяват почти напълно подвижността си и обичайния си начин на живот – разбира се, без тежки физически натоварвания.

Оперативният доскъп е в предната част на колянната става. Изрязват се по шаблон износените хрущялни и костни повърхности до здраво. Имплантират се частите на изкуствената става и се сглобяват. В болшинството от случаите се използва специален костен цимент, който здраво свързва изкуствената става с костта.

Всичко това се случва нормално за около час – два под упойка. Според предварителнияизбор тя може да е пълна, но по-често е проводна – спинална и обездвижва само долните крайници. Дори при проводната анестезия можете да бъдете приспани, за да се сведе до минимум нервното напрежение.

Какво представлява изкуствената колянна става
Тя се сглобява от компоненти, функционално идентични с естествените, които заместват. Изработват се от специално разработени метални сплави и полимери (пластмаси), най-важните характеристики на които са здравина, биосъвместимост и отлична поносимост от страна на организма.

Могат да се заместят само част от повърхностите, но в повечето случаи ендопротезите са тотални – заместват бедрената, пищялната и пателарната повърхности. Ролята на менискусите изпълнява специална пластмасова подложка между главите на двете големи кости. Ако се окаже невъзможно да се запази задната кръстосана връзка, тази вложка поема и нейната функция – укрепва стабилността на ставата и пречи на пищяла да се плъзга назад.

Медицински център „Д-р Хайвазов” е на ваше разположение
Ако наближава моментът, в който ще имате нужда от колянно протезиране, обадете ни се. Нашите ортопеди ще ви консултират за всички изследвания и процедури, необходими за операцията. Ще изберат заедно с вас – съобразно общото ви състояние и състоянието на ставата – най-подходящите импланти.
Ще ви запознаят с начина на протичане на операцията, възможните и препоръчителни видове анестезия и програмата за следоперативна рехабилитация.

Това ще ви помогне за по-лесното приемане на оперативната намеса и по-бързото възстановяване в последствие.