02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Кардиология

ОТОЧЕН СИНДРОМ

ОТОЧЕН СИНДРОМ

29 Август 2018

Няма клиницист, който да не се е сблъсквал с необходимостта да изясни причините за поява на отоци при свой пациент. При цялата добра подготовка на ОПЛ и тесните специалисти, пътят до истината не винаги е лесен. Оточният синдром е полиетиологичен . Независимо каква е причината, се стига до патологично… Прочети повече

ТАКОЦУБО КАРДИОМИОПАТИЯ

ТАКОЦУБО КАРДИОМИОПАТИЯ

01 Декември 2017

ТАКОЦУБО КАРДИОМИОПАТИЯ д-р Иванка Павлова, кардиолог в МЦ „Д-р Хайвазов“ За пръв път Такоцубо кардиомиопатия /ТСМ/ е описана в Япония през 1990 г. от Сато 1 , като закономерно изявяваща се след стрес. Типично е апикалното балониране на ЛК в систола в резултат на силно снижаване на систолната… Прочети повече

Профилактика на инсулта при неклапно предсърдно мъждене – ролята на ОПЛ

Профилактика на инсулта при неклапно предсърдно мъждене – ролята на ОПЛ

24 Март 2017

На 23.03.2017 г. в Медицински център „Д-р Хайвазов” се проведе Пета годишна среща между Общопрактикуващи лекари от девет столични Диагностично-консултативни центрове и специалистите в медицинският център. Събитието се организира с партньорството на фирма „Пфайзер Люксембург САРЛ –… Прочети повече

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед