Цени на услуги

Прегледи
Първичен преглед 45,00
Вторичен преглед 35,00
Аудиометрия 20,00
Парацентеза 20,00
Изваждане на чуждо тяло от ухо или нос 15,00
Продухване по Полицер 10,00
Промивка на ухо 15,00
Пункция на максиларен синус 30,00
Отваряне на гнойник /перитонзиларен/ – абсцес 25,00
Отваряне на гнойник /инцизия/ – фурункул, атером 20,00
Третиране с унгвент-багрило 2,00
Предна тампонада на носа 20,00
Задна тампонада 40,00
Мускулна или подкожна инжекция 5,00
Издаване на болничен лист 10,00