02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Уши Нос Гърло (УНГ)

1. Първичен преглед 45.00
2. Вторичен преглед 35.00
     
5. Аудиометрия 20.00
6. Парацентеза 20.00
7. Изваждане на чужди тела от ухо и нос 15.00
8. Продухване по Полицер 10.00
9. Промивка на ухо 15.00
10. Пункция на максиларен синус 30.00
11. Отваряне на гнойник /перитонзиларен / - абсцес 25.00
12. Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером 20.00
13. Третиране с унгвент-багрило 2.00
14. Предна тампонада на носа 20.00
15. Задна тампонада 40.00
16. Мускулна или подкожна инжекция 5.00
17. Издаване на болничен лист 10.00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед