Уши Нос Гърло (УНГ)

1. Първичен преглед 35.00
2. Вторичен преглед 30.00
3. Медицинска консултация 15.00
4. Домашно посещение за манипулация 18.00
5. Аудиометрия 20.00
6. Парацентеза 20.00
7. Изваждане на чужди тела от ухо и нос 15.00
8. Продухване по Полицер 10.00
9. Промивка на ухо 15.00
10. Пункция на максиларен синус 30.00
11. Отваряне на гнойник /перитонзиларен / - абсцес 25.00
12. Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером 20.00
13. Третиране с унгвент-багрило 1.90
14. Предна тампонада на носа 20.00
15. Задна тампонада 40.00
16. Мускулна или подкожна инжекция 5.00
17. Издаване на болничен лист 10.00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед