02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Ревматология

 1.   Първичен амбулаторен преглед         35,00
 2.  Вторичен амбулаторен преглед         15,00
3. Вътреставна пункция с медикамент на МЦ         30,00
4. Вътреставна пункция с медикамент на пациента        15,00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед