02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Ортопедия и травматология

 1.  Първичен амбулаторен преглед    40,00
 2.  Вторичен амбулаторен преглед 20,00
     
   Терапия с хиалуронова киселина                             
 3. Терапия с хиалуронова киселина - МОНОВИСК  
 4.  Терапия с хиалуронова киселина - ПРОМОВИЯ  
 5. Терапия с хиалуронова киселина - СУПЛАЗИН  
     
 6.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ 1 вакуета 85,00
 7.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ 2 вакуети 140,00
8.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ Ендоред 1 вакуета 480.00
9. Терапия с кръвна плазма /PRP/ Ендоред 2 вакуети 800.00
10.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ Плазмолифтинг 1 вакуета 140.00
11. Терапия с кръвна плазма /PRP/ Плазмолифтинг 2 вакуети 250.00
12. Терапия с костно-мозъчен аспират 500.00
 13.  Остеодензитометрия с разчитане 15,00
 14.  Остеодензитометрия с разчитане и консултация 30,00
 15.  Пункция на става 20,00
 16.  Вътреставна или локална апликация на кортикопрепарат и/или  лидокаин 30,00
 17.  Вътреставна или локална апликациа на препарат под ехографски  контрол 50,00
 18.  Вътреставна или локална апликациа с препарат на МЦ 30,00
 19.  Вътреставна или локална апликациа на медикамент 20,00
20.  Вътреставна апликациа на хиалуронова киселина 30,00
 21.  Озонотерапия вътреставно или локално 30,00
 22.  Мускулна инжекция 5,00
    .
 23.  Вземане на отпечатък и изработване на стелки - термопластични 80,00
 24.  Вземане на отпечатък и изработване на стелки с корекции - термопластични 90,00
 25.  Вземане на отпечатък и изработване на стелки - СИТИ, БРИТ, МЕТЕТАРЗАЛГИЯ, ДИАБЕТНО СТЪПАЛО   190,00
 26.  Вземане на отпечатък и изработване на СТЕЛКИ ЗА СПОРТ  240,00
 27.  Вземане на отпечатък и изработване на ИНДИВИДУАЛНИ СУПИНАТОРИ  100,00
28. Корекциа на планусна деформация при деца - супинатори 60,00
29. Вземане на отпечатък и изработване на  ИНДИВИДУАЛНИ СТЕЛКИ – МЦ Д-р Хайвазов 70,00
     
 30.  Изработка на стелки MAX 122,00
 31.  Изработка на стелки GAME 138,00
 32.  Изработка на стелки DYNAMIC 122,00
 33.  Изработка на стелки QUICK FIT 82,00
 34.  Изработка на стелки PERFORMANCE 122,00
     
 35.  Имобилизация на горен крайник - гипсова 40,00
 36.  Имобилизация на долен крайник - гипсова 50,00
 37.  Имобилизация на горен крайник - пластмаса 60,00
 38.  Имобилизация на долен крайник - пластмаса 70,00
 39.  Сваляне на имобилизация 20,00
 40.  Превръзка 20,00
     
 41.  Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 20,00
 42.  Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 40,00
 43.  Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 40,00
     
 44.  Рентгенография на глава 30,00
 45.  Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
 46.  Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
 47.  Рентгенография таз една проекция 30,00
 48.  Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
 49.  Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
 50.  Рентгенография на цяло тяло (full leg) 70,00
51.  Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00
     
 52.  Издаване на болничен лист 10,00
 53.  Представяне пред ЛКК 30,00

 

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед