02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Ортопедия и травматология

 1.  Първичен амбулаторен преглед    70,00
 2.  Вторичен амбулаторен преглед 30,00
3. Домашно  посещение 120,00
     
   Терапия с Хиалуронова Киселина                             
 4. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно S-130  130,00
 5. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно S-150 150,00
 6. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно S-170 170,00
7. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно D-200 200,00
8. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно D-250 250,00
9. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно D-270 270,00
10. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно T-300 300,00
11. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно T-350 350,00
12. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно T-370 370,00
13. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно Ch-400 400,00
14. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно Ch-450 450,00
15. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно Ch-470 470,00
16. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно P-500 500,00
17. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно P-550 550,00
18. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно P-570 570,00
19. Лечение с Хиалуронова Киселина Вътреставно Sh-600 600,00
     
  Терапия с кръвна плазма /PRP/  
 20.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ 1 вакуета 90,00
 21.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ 2 вакуети 170,00
22.   Терапия с кръвна плазма /PRP/ ендо 45 450,00
23.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ ендо 75 750,00
24.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ ендо 85 850,00
25.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 1 100,00
26. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 2 200,00
27. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 3 300,00
28. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 4 400,00
29. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 5 500,00
30. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 6 600,00
31. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 7 700,00
32. Терапия с кръвна плазма /PRP/ плазма 8 800,00
33. Терапия с костно-мозъчен аспират 500.00
 34.  Остеодензитометрия с разчитане 15,00
 35.  Остеодензитометрия с разчитане и консултация 30,00
 36.  Пункция на става 30,00
 38.  Вътреставна или локална апликациа на препарат под ехографски  контрол 60,00
 39.  Вътреставна или локална апликациа с препарат на МЦ 40,00
40.  Вътреставна апликациа с медикамент на пациента 30,00
 41.  Вътреставна или локална апликациа на медикамент 20,00
42.  Вътреставна апликациа на хиалуронова киселина 30,00
 43.  Озонотерапия вътреставно или локално 30,00
 44.  Мускулна инжекция 5,00
     
45. Вземане на отпечатък и изработване на стелки 115,00
46. Вземане на отпечатък и изработване на стелки с корекция 130,00
47. Вземане на отпечатък и изработване на стелки супинатори 115,00
 48.  Лечение със супинатори 65,00
 49.  Формиране на стелки MC-0 100,00
 50.  Формиране на стелки MC-2  120,00
 51.  Формиране на стелки MC-4 140,00
 52.  Формиране на стелки MC-6 160,00
53. Формиране на стелки MC-8 180,00
     
 54.  Имобилизация на горен крайник - гипсова 50,00
 55.  Имобилизация на долен крайник - гипсова 60,00
 56.  Имобилизация на горен крайник - пластмаса 70,00
 57.  Имобилизация на долен крайник - пластмаса 90,00
 58.  Сваляне на имобилизация 20,00
 59.  Превръзка 25,00
60. Превръзка сваляне на конци 35,00
     
 61.  Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 40,00
 62.  Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 60,00
 63.  Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 50,00
     
 64.  Рентгенография на глава 30,00
 65.  Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
 66.  Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
 67.  Рентгенография таз една проекция 30,00
 68.  Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
 69.  Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
 70.  Рентгенография на цяло тяло (full leg) 70,00
71.  Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00
     
 72.  Издаване на болничен лист 20,00
73. Издаване на мед. документ /епикриза, сертификат, дубликат/ 15,00
 74.  Представяне пред ЛКК 30,00

 

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед