02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Операционен блок

 1. Оперативна апликация с медикамент на пациента  35,00
 2. Оперативна интервенция на горен крайник - малка 200,00
3. Оперативна интервенция на горен крайник - средна 400,00
4. Оперативна интервенция на горен крайник - голяма 600,00
5. Оперативна интервенция на долен крайник - малка 300,00
6. Оперативна интервенция на долен крайник - средна 500,00
7. Оперативна интервенция на долен крайник - голяма 700,00
8. Венозна манипулация 50,00
9. Лечение с Тиогама 15,00

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед