02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Офталмология

1. Медицинска консултация 15,00
2. Първичен преглед с авторефрактометрия        55,00
3. Вторичен преглед с авторефрактометрия 40,00
4. Първичен преглед без авторефрактометрия 40,00
5. Вторичен преглед без авторерфрактометрия 25,00
6. Авторефрактометрия без корекция на рефрекцията 15,00
7. Авторефрактокератомия 20,00
8. Измерване на ВОН по Голдман 20,00
9. Измерване на ВОН по Маклаков 10,00
10. Измерване на ВОН - безконтактна тонометрия 15,00
11. Контрол на зрението при амблиопия 20,00
12. Оглед на ретината с Голдман 40,00
13. Оглед на очно дънно - заден полюс при мидриаза 15,00
14. Компютърна периметрия 30,00
15. Компютърна периметрия на едно око 15,00
16. Пахиметрия 15,00
17. Гониоскопия 20,00
18. Циклоплегия 30,00
19. Скиаскопия на широка зеница /при циклоплегия/ 20,00
20. Ширмер тест 10,00
21. Оглед на очно дъно на тясна зеница 10,00
22. ТЕСТ "Schebo M2-PK Quick" 75,00
23. Тестуване за упойка 1 бр. 5,00
24. Вземане на очен секрет 5,00
25. Вземане на очен секрет с включен консуматив 10,00
26. Промивка на слъзни канали 20,00
27. Екстракция на чуждо тяло в роговица 40,00
28. Отстранявяне на липоми, малки фиброми и кисти 100,00
29. s.c., p.b.,r.b. инжекция със собствен медикамент 20,00
30. Терапия с кръвна плазма (PRP) 200,00
31. Изписване на очила със сферична корекция 20,00
32. Изписване на очила с цилиндрична корекция  30,00
33. Напасване на мултифокални лещи след първичен преглед 80,00
34. Напасване на мултифокални лещи без първичен преглед 75,00
35. Изписване на лечение 5,00
36. Издаване на медицинско за шофьор 15,00
37. Издаване на болничен лист 10,00
38. Издаване на медицински документ /епикриза,сертификат,дубликат/ 15,00
39. Представяне пред ЛКК 30,00

 

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед