02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Образна диагностика

 1.   Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК                40,00
2. Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 60,00
 3. Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 50,00
     
 4.  Рентгенография на глава 30,00
 5. Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
 6. Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
 7. Рентгенография таз една проекция 30,00
 8. Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
 9. Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
10. Рентгенография на цяло тяло (full leg) 70,00
11. Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед