Образна диагностика

1 Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 20,00
2 Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 40,00
3 Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 40,00
     
4  Рентгенография на глава 30,00
5 Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
6 Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
7 Рентгенография таз една проекция 30,00
8 Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
9 Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
10 Рентгенография на цяло тяло (full leg) 60,00
11 Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед