02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Кинезитерапия

 1.    Мануална терапия 30.00
2. Мекотъканни техники 30.00
3. Изометрична релаксация 30.00
4. Мобилизация на периферни стави 40.00
5. Акупунктура 45.00
6. Мокса 30.00
7. Дихателна гимнастика 20.00
8. Индивидуална ЛФК 20.00
9. Индивидуална ЛФК с уреди 20.00
10. Апликация на кинезиологичен тейп 20.00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед