02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Кардиология

 1.   Първичен преглед         40,00
2. Вторичен преглед 20,00
3. Ехокардиография  45,00
4. Преглед с ехокардиография 70,00
5. Холтер ЕКГ 50,00
6. ЕКГ без консултация 10,00
7.  Рентгенография на бял дроб и сърце 30,00
8. Издаване на медицинско свидетелство за шофьор 15,00
9. Издаване на болничен лист 10,00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед