02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Кардиология

 1.   Първичен преглед         60,00
2. Вторичен преглед 30,00
     
3. Ехокардиография  50,00
4. Преглед с ехокардиография 80,00
5. Контролна ехокардиография до 3M 40,00
6. Холтер ЕКГ 50,00
7. Контролен холтер до 3М 40,00
8. ЕКГ без консултация 10,00
9.  Рентгенография на бял дроб и сърце 30,00
     
10. Издаване на медицинско свидетелство за шофьор 15,00
11. Издаване на болничен лист 10,00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед