Цени на услуги

Прегледи
Амбулаторен първичен преглед 40,00
Вторичен преглед 30,00
УЗД /Абдоминален или вагинален преглед/ 35,00
Амбулаторен първичен мамологичен преглед + УЗД 30,00
Цитонамазка 40,00
Консултация на бременна жена – преглед по избор 40,00
Ултразвуково изследване на бременна 35,00
Провеждане на семейни консултации 20,00
Фоликулометрия – първа 40,00
Фоликулометрии – следващи 30,00
Поставяне на спирала 40,00
Поставяне на вагинален песар/гривна или диафрагма 30,00
Електрокаутеризация 30,00
Вземане на материал за ДНК анализ 10,00
Обработка на рани 10,00
Сваляне на конци 10,00
Издаване на болничен лист 10,00