02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Акушерство и гинекология

1. Амбулаторен първичен  преглед 40,00
2. Вторичен преглед 30,00
     
3. УЗД /Абдоминален или вагинален преглед/ 35,00
4. Амбулаторен първичен мамологичен преглед + УЗД 30,00
5. Цитонамазка 40,00
6. Консултация на бременна жена - преглед по избор 40,00
7. Ултразвуково изследване на бременна 35,00
8. Провеждане на семейни консултации 20,00
9. Фоликулометрии - първа 40,00
10. Фоликулометрии - следващи 30,00
11. Поставяне на спирала 40,00
12. Поставяне на вагинален песар/гривна или диафрагма 30,00
13. Електрокаутеризация 30,00
14. Вземане на материал за ДНК анализ 10,00
15. Обработка на рани 10,00
16. Сваляне на конци 10,00
     
17. Издаване на болничен лист 10,00

 

Виж повече за кабинета

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед