• 28

Физиотерапевтичните процедури се прилагат с цел възстановяване и поддържане на здравословното състояние на пациентите, увеличаване на тяхната физическата годност и профилактика на заболяванията, и усложненията им. За целта физиотерапията използва три средства за лечение: лечебната физкултура, мануалната терапия и физикалните фактори.

Във фазата на възстановяване след сърдечни заболявания, ампутации, парализи и други, при които болния трябва да се научи, да ползва помощни средства и как да се придвижва с тях,  използваме като терапевтично средство физическите упражнения, познати още като лечебна физкултура /ЛФК/.

Лечебната физкултура включва строго определени по форма движения или серия  от движения с точно поставена цел. Целта е да се стимулира оздравяването на пациента, да се възстановят неговата физическа дееспособност и двигателни навици, и да се изградят компенсаторни механизми, имащи за крайна цел да възвърнат здравето и трудопособността му.

При кои заболявания се прилага ЛФК?
Лечебната физкултура е подходяща при хора претърпели сърдечни заболявания, ампутации, парализи или заболявания на опорно-двигателния апарат с трайни увреждания, при които човек трябва да се научи да ползва помощни средства и как да се придвижва с тях, при спортисти, които имат заболяване и травма, или са имали такива, при деца с детска церебрална парализа, при хора с неврологични заболявания, след раждане, при белодробни заболявания и т.н.

Какви са ползите от лечебна физкултура?
Положителното влияние на лечебна физкултура върху болния може да бъде открито в няколко направления:
– оказва добър ефект върху психо-емоционалното състояние на пациента;
– отстранява или намалява хипокинезията (обездвижването);
– нормализира, поддържа и усъвършенства нарушените му функции;
– коригира дефермациите в опорно-двигателния апарат;
-създава нови двигателни навици, които ще помогнат на болния сам да се справи в извън амбулаторна или домашна обстановка.

Лечебната физкултура е съчетание от физически упражнения и други терапевтични средства, затова тя трябва да се провежда във физиотерапевтични центрове, оборудвани със специални съоръжения и апаратура, и където за болните се грижи екип от медицински специалисти – лекари, рехабилитатори, кинезитерапевти и т.н.

Тренировката по ЛФК се използва за подобряване, усъвършенстване и преустройство на централната нервна система /отговаряща за моториката, движенията/ и вегетативната нервна система.

Обикновено възстановителния процес е по-продължителен, а в някой случаи постоянен, поддържащ. Ако увредите са трайни, се търсят компенсаторни механизми. Целта на ЛФК е да се предпази от рецидив , да се забави развитието на заболяването или да се поддържа постигнатото ниво. Това може да се случи единствено под наблюдението на медицински специалисти в център по физиотерапия и рехабилитация.

Къде да намеря център по физиотерапия и рехабилитация?

В Медицински център „Д-р Хайвазов” работи екип от физиотерапевтирехабилитаторикинезитерапевтииглотерапевтиортопединевролозикардиолози и пулмолози и др., които са на ваше разположение, за да съставят терапевтична схема, по която да проведете процедурите по вашето възстановяване.

Лечебната гимнастика, освен че подобрява нервната система, извършва преустройство и преобучение на някои центрове, усъвършенства едни анализатори за сметка на други, които са отпаднали.

С помощта на ЛФК може да се възстановите напълно или да се  приучите на нови трудови и битови движения – при ампутациите се изграждат съвсем нови двигателни навици /заместителни/.

Важно е да знаете, че ефект от всичко това има, ако изпълните двигателния режим  докрай. Ако болния стигне само до една от фазите на оздравителния процес и го прекъсне, то той ще провали целия процес.

За усъвършенстване на движенията е необходимо да се полагат грижи и при заболявания на вътрешните органи (сърдечно-съдовата система и дихателната система).

Запишете час при нашите специалисти, за да получите пълна информираност на възможностите за вашето оздравяване.

Информация за свободни приемни часове може да получите на телефон: 02/ 87 57 111 или на e-mail: mc@medicine-bg.com.