02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Видове оперативни манипулации

 

 

МАЛКИ ОПЕРАЦИИ НА ГОРЕН КРАЙНИК

200лв.
 1.

Ганглион на пръсти, длан, китка с локална анестезия – по преценка на оператора

 
2.

Щракащ пръст – локална анестезия

 
3.

Тендовагинит на De'Quervain – локална анестезия

 
4.

Изваждане на метална остеосинтеза на пръсти, длан, китка с локална анестезия – по преценка на оператора

 
5.

ПХО и шев на порезни наранявания на горен крайник, без засягане на големи кръвоносни съдове – артерии и вени, нерви и сухожилия – локална анестезия

 
6.

Покриване на малки кожни дефекти – травматични и трофични, до 4см2, на горен крайник, с локална анестезия – по преценка на оператора

 
7.

Ампутация или дезартикулация на пръсти с локална анестезия – по преценка на оператора

 
8.

Инцизия и дренаж на фурункули и абсцеси на горен крайник, с локална анестезия - по преценка на оператора

 
9.

Лечение на синдром на карпалния канал с локална анестезия по преценка на оператора

 
10.

Премахване на липом с локална анестезия

 
11.

Заличаване на малки татуировки с локална анестезия

 
12.

Премахване на келоидни цикатрикси с локална анестезия

 
  СРЕДНИ ОПЕРАЦИИ НА ГОРЕН КРАЙНИК   

350лв.

1.

Ганглион на пръсти, длан, китка с обща или проводна анестезия – по преценка на оператора

 
2.

Тендовагинит на De'Quervain – обща анестезия

 
3.

Изваждане на метална остеосинтеза на пръсти, длан, китка с обща анестезия – по преценка на оператора

 
4.

ПХО и ревизия и шев на порезни наранявания на горен крайник, без засягане на големи кръвоносни съдове – артерии и вени, нерви и сухожилия с обща анестезия

 
5.

Покриване на кожни дефекти – травматични и трофични, до 8см2, на горен крайник, с обща анестезия – по преценка на оператора

 
6.

Инцизия, кюретаж и дренаж на фурункули и абсцеси на горен крайник, с обща анестезия - по преценка на оператора

 
7.

Частично премехване на дланна апоневроза при Contractura на Dupuytren

 
8.

Лечение на синдром на карпалния канал с обща анестезия по преценка на оператора

 
9.

Премахване на липом, липоми с обща анестезия

 
10.

Заличаване на татуировки с обща анестезия, чрез свободно или ротационно ламбо

 
11.

Премахване на големи келоидни цикатрикси с обща анестезия

 
  ГОЛЕМИ ОПЕРАЦИИ НА ГОРЕН КРАЙНИК     500лв.
1.

Мускулни, сухожилни и нервни пластики или транспозиции по преценка на оператора, след консилиум с анестезиолог, в зависимост от тежестта на операцията и възможностите на амбулаторната хирургия

 
  ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ   

50лв.

  ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ    

150лв.


 

 

МАЛКИ ОПЕРАЦИИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК

300лв.
 1.

Екстирпация на ганглион, липом, фибром и др. от кожа и подкожие, и около сухожилия и стави на долен крайник с локална анестезия – по преценка на оператора

 
2.

Изваждане на метална остеосинтеза  от пръсти и кости на ходило и глезен – виртове и киршнерови игли, с локална анестезия – по преценка на оператора

 
3.

ПХО и шев на порезни наранявания на долен крайник, без засягане на големи кръвоносни съдове – артерии и вени, нерви и сухожилия – локална анестезия

 
4.

Покриване на малки кожни дефекти – травматични и трофични, до 4см2, на долен крайник, с локална анестезия – по преценка на оператора

 
5.

Ампутация или дезартикулация на пръсти с локална анестезия – по преценка на оператора

 
6.

Инцизия и дренаж на фурункули и абсцеси на долен крайник с локална анестезия по преценка на оператора

 
7.

Заличаване на малки татуировки с локална анестезия

 
8.

Премахване на келоидни цикатрикси с локална анестезия

 
  СРЕДНИ ОПЕРАЦИИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК   

400лв.

1.

Премахване на ганглион липом, фибром и др. от кожа и подкожие, и около сухожилия и стави на долен крайник, с обща или проводна анестезия – по преценка на оператора

 
2.

Изваждане на метална остеосинтеза от пръсти и кости на ходило и глезен – виртове и киршнерови игли, с обща анестезия – по преценка на оператора

 
3.

ПХО и ревизия, и шев на порезни наранявания на долен крайник, без засягане на големи кръвоносни съдове – артерии и вени, нерви и сухожилия, с обща анестезия

 
4.

Покриване на кожни дефекти – травматични и трофични, до 8см2, на долен крайник, с обща анестезия – по преценка на оператора

 
5.

Инцизия, кюретаж и дренаж на фурункули и абсцеси на долен крайник, с обща анестезия - по преценка на оператора

 
6.

Диагностична артроскопия на коляно и глезен, с анестезия по преценка на оператора

 
7.

Заличаване на татуировки с обща анестезия, чрез свободно или ротационно ламбо

 
8.

Премахване на големи келоидни цикатрикси с обща анестезия

 
  ГОЛЕМИ ОПЕРАЦИИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК     600лв.
1.

Костни, мускулни и сухожилни операции, и нервни пластики или транспозиции по преценка на оператора, след консилиум с анестезиолог, в зависимост от тежестта на операцията и възможностите на амбулаторната хирургия

 
 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С РЕГЕНЕРАТИВНАТА МЕДИЦИНА

 
1.

PRP (Platelet Rich Plasma)/Обогатена с тромбоцити и растежни фактори плазма

 
1.1. Techno Med - една вакуета 85лв.
1.2. Techno Med - две вакуети 140лв.
1.3. Plasmolifting -  една вакуета 140лв.
1.4. Plasmolifting -  две вакуети 250лв.
1.5. PRGF-Endoret- една вакуета 480лв.
1.6. PRGF-Endoret- две вакуети 800лв.
2.

BMA (Bone Marrow Aspiration)/Костно-Мозъчен Аспират

500лв.
3. Lipogems (Adipose-derived stem cells) 1800лв.
  ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ   

50лв.

  ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ    

150лв.

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед