02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Световна седмица за борба с глаукомата, 09 - 15 Март 2015 г.

Публикувано на 26 Февруари 2015

Световната седмица за борба с глаукомата, 09 - 15 Март 2015 г.,  се проведе за поредна година по инициатива на Световната асоциация по глаукома (WGA) и на Световната глаукомна пациентска асоциация (WGPA).

Глаукомата е една от водещите причини за необратима слепота в световен мащаб. 

Тя е социално значимо заболяване – води до тежка инвалидизация на пациентите, поради трайната загуба на зрение.

В световен мащаб засегнатите  от различните форми на болестта са между 70 и 90 милиона с тенденция за непрекъснато увеличение. Между 2 и 4% от населението на всички континенти над 40-годишна възраст боледува от глаукома. Очаква се до 2020 г. засегнатите  да достигнат до 11,2 милиона.

По данни на Националната глаукомна асоциация, между 70 000 и 80 000 души в България страдат от глаукома, като само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват. Липсата на ранна и специфична  симптоматика при глаукомата /с изключение на закритоъгълната глаукома/ е причина заболяването да се установява късно - във фаза на напреднало увреждане, когато лечението е недостатъчно ефективно.

Глаукомата е хронично, прогресиращо заболяване на  зрителния нерв, поради нетолериране на собственото вътреочно налягане. В резултат с напредването на болестта се развиват характерни промени в зрителното поле,  като в крайните стадии на болестта се достига до необратима загуба не само на периферното, но и на централното зрение.

Рискови фактори за развиване на глаукомата са : фамилна обремененост, късогледство, възраст, хипертония, диабет, заболявания на щитовидната жлеза, травми на очите, вътреочни възпаления, съдови заболявания, установена глаукома на едното око.

Лечение на глаукомата в истинският смисъл на думата няма. Целта на лечението е забавяне на естествения ход  на развитието на заболяването и запазване на останалото функционално зрение. Загубата на зрение при глаукомите е необратима! Затова ранната диагностика на заболяването, своевременното започване на лечение и активното проследяване на пациентите са от огромно значение!!!

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед