02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

ПРОЕКТ: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Публикувано на 17 Юли 2020

ПРОЕКТ: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Номер на проект: BG16RFOP002-2.073-4107-C01

Бенефициент:  „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР -Д-Р ХАЙВАЗОВ" ЕООД

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско съфинансиране и 1 500.00 лв. национално съфинансиране

Начална и крайна дата на проекта: 17.07.2020 – 17.10.2020 г.

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед