02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Курс по Артроскопия на Глезенна Става и Хирургия на Ходилото и Глезена, МУ-Плевен, 15-17 Март 2018 г.

Публикувано на 18 Март 2018

От 15 до 17 Март 2018 г., в Медицински Университет – Плевен, се проведе „Курс по артроскопия на глезенна става и хирургия на ходилото и глезена” на кадаври.

На курса присъстваха 24 хирурзи от България, чиято цел беше да придобият теоретични знания и практически умения, от обучението на утвърдени хирурзи.

Инструктор в курса беше д-р Евелин Хайвазов - ортопед-травматолог в Медицински център „Д-р Хайвазов” и завеждащ Отделение по „Ортопедия и Травматология” в МБАЛ „Доверие” – град София.

Артроскопската хирургия на глезена и ходилото се налага често вследствие на травми при младите и активно спортуващи пациенти. Повод за нея могат да бъдат и заболявания на глезена и ходилото, като синовити, вродени малформации и др.

По време на курса, се формираха дискусионни групи, с представяне на заплетени клинични случаи от практиката, като участниците имаха възможността да обсъдят най-актуалните подходи за решаването им с гост-лекторите.

Събитието се организира от Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология (БААСТ), съвместно с Българското дружество по хирургия на ходилото и глезена.

Специални благодарности към д-р Роберт Халваджиян, заместник-председател на БААСТ, за особената ангажираност към организацията и провеждането на курса!

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед