02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

14-ти световен конгрес на ICRS (International Cartilage Repair Society), Макао, Китай, 9-12 април 2018

Публикувано на 12 Април 2018

От 9-ти до 12-ти Април 2018 г., в Макао, Китай, се проведе „14-ти Световен конгрес на ICRS“.

Тази година, ICRS (International Cartilage Repair Society), за пръв път организира свой конгрес в Азия. В конгреса взеха участие над 700 представители на различни страни по света, като единствен от България беше д-р Евелин Хайвазов.

Мисията на конгреса е да събира на едно място ортопеди, физиотерапевти, рехабилитатори, биолози и компании, занимаващи се с проблемите на хрущялно-възстановителната медицина.

Фокусът на всички беше насочен върху лечението на хрущялните увреди.

 

Въз основа на знанията и опита от предходни срещи на ICRS (International Cartilage Repair Society), на този конгрес се направи обобщение на съвременните, настоящи и бъдещи техники за лечение на хрущялните увреди.

Програмата на конгреса включваше научни сесии с клинични стратегии, обсъждане на актуални техники и подходи в областта на хрущялно-възстановителната медицина, лекции и  курсове, в които са включени теми за функцията на хондралната единица, субхондралната кост, синовиалната среда, растежните фактори и използването на стволовите клетки,  както и алгоритмите за клинично лечение.

Всички нови подходи за лечението на хрущялните дефекти и ранната остеоартроза се основават на доказан във времето минал опит и  задълбочен анализ на използваните досега лечебни практики.

Кенет Заслав, Президент на ICRS от 2016 до 2018 г., сподели, че е "Голяма чест е да бъдеш част от ICRS обществото, което е уникално в света днес".

Огромно удоволствие беше всички  да се присъединят в Макао - на кръстопътя, където Западната култура се среща с Изтока.

International Cartilage Repair Society провежда своя Световен конгрес на всеки 18 месеца, за да помогне  на членовете си, да открият най-новата информация относно изследванията за лечението на увредите на ставния хрущял. Там хирурзи, учени и индустрия са равни, защото те заедно допринасят за това голямо начинание.

Тазгодишната среща имаше особено значение, тъй като това беше първият конгрес на ICRS, който се проведе в Азия и позволи на организацията да се нарече световна. Срещата се осъществи благодарение на  китайските и азиатските членове, които полагат много усилия в работата си, да разширят знанията си в областта на лечението на хрущялните дефекти. Всички участници и гости бяха добре дошли в района на света с най-бързата експанзия и растеж, и двигател за бъдещи иновации.

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед