02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

11-ти ICRS Световен Конгрес, Измир, 15-18 Септември 2013 г.

Публикувано на 19 Септември 2013

International Cartilage Repair Society (ICRS) e организация за международно сътрудничество, която обединява учени и клинични изследователи, ангажирани или заинтересовани в областта на биологията на хрущяла и хрущялнотъканното инженерство.

ICRS е създадена през 1997г. в Швейцария, първоначално с 330 членове от 28 страни. Днес тя наброява над 1300 членове от 63 страни. Основната й цел е благотворителност.

Тази година, от 15 до 18.09.2013 г. в Измир – Турция, се проведе 11-тия Световен Конгрес на ICRS. На него присъстваха над 1000 лекари, учени и ръководители на водещи фирми по въпросите на хрущялната трансплантация.

България беше представена само от двама лекари – ортопеди, работещи в тази насока, които са и членове на Организацията.

Основните теми, поставени на конгреса бяха свързани с хрущялната патология. Стотици милиони хора страдат от увреда на хрущяла в коленете, раменете и други стави. Каквато и да е причината, резултатът е един и същ: болка, която прави трудно или невъзможно за човек да води активен начин на живот! Много от пациентите живеят с болки в ставите в продължение на години. За щастие, има нови възможности за лечение, много от тях на разположение само през последните пет години. В желанието си да помогне на пациентите с артритни заболявания, Международната Организация по Хрущялна Трансплантация (ICRS) организира този форум за обмяна на знания и опит между лекари, учени и изследователи по проблемите на ставния хрущял, които са в основата на дегенеративните промени в ставите и водят до тежки инвалидизации. По време на четирите дни на конгреса, бяха изнесени повече от 100 научни доклада, свързани с хрущялната патология, над 250 постера и над 130 бюлетина. Бяха организирани 7 пленарни заседания, 8 индустриални симпозиума и 4 основни курса.

Задачите, които си поставя ICRS са: • Да предоставя възможности за постоянно обучение на лекари и учени работещи по проблемите на хрущялната патология. • Да подобрява грижата за здравето на пациентите посредством мини инвазивни процедури за възстановяване на ставния хрущял. • Да дава гласност на обмяната на информация, свързана с възстановяването на ставния хрущял. • Да създаде постоянен източник на средства за спонсориране на науката, изследванията и производството на хрущялни тъкани. • Да създава условия за редовно събиране на членовете и дискусии, свързани с проблемите на хрущялната патология. • Да подкрепя непрекъснатата квалификация на лекарите, работещи по проблемите на ставния хрущял. • Да предоставя редовно резултати от изследвания на ставния хрущял. • Да поддържа интереса между науката и клиничната практика. • Да координира обмяната на информация. • Да постави стандарти в хирургията и рехабилитацията на пациенти с хрущялна патология.

Надеждата за следващите конгреси и събирания на ICRS е, че повече лекари от нашата страна ще обърнат внимание на знанията, които Световната Организация по Хрущялна Трансплантация предлага. По този начин, Вие, нашите пациенти, ще бъдете лекувани със съвременни технологии, модерна апаратура и от лекари, имащи необходимата квалификация.

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед