02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Кабинет по образна диагностика

Образната диагностика е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която с получените чрез различни физични принципи образи на анатомични структури, позволява диагностицирането и лечението на заболяванията.
 
Под общото название образна диагностика са обединени различни образни методи за изследване на пациенти с различни заболявания.

Най-общо образните методи се разделят на рентгенови, компютърно томграфски (скенер), магнитно резонансни и ултразвукови.

Изключително важен фактор по отношение използването на съвременните апарати, какъвто е новият рентген в медицински център „Д-р Хайвазов”, е прецизното  диагностициране на резултата на пациента.

В медицински център  “Д- Хайвазов”, образните изследвания включват разчитане - писмена
интерпретация на  резултати от изследването и записването му върху носител – СD, което пациента
получава, след извършения му преглед.

 

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед