02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

Кабинет по хирургия

Хирургията е дял от медицината, в която оперативното лечение на различни заболявания и травми е задължително или потенциално възможно.

Хирургията обхваща оперативни интервенции по цялото човешко тяло.

Хирургични подспециалности:

- Неврохирургия

- Гръдна хирургия;

- Кардиохирургия;

- Съдова хирургия;

- Коремна хирургия;

- Детско-юношеска хирургия;

- Ендокринна  хирургия;

- Лицево-челюстна  хирургия.

- Пластична хирургия;

- Военна хирургия.

 

 

В кабинета по хирургия работят

Д-р Сабин Билдирев

Д-р Сабин Билдирев

Телефон: 02 / 875 71 11
E-mail:

График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
      15:00 - 17:00 ч.   

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед