02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Кинезитерапевт Анна Иванова

Кинезитерапевт Анна Иванова

Телефон: 02/875 71 11
E-mail:

График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
         

Образование:

1990 г. ЦИПЗК - София, специалност "Рехабилитация";

1997 г. НСА- София, специалност "Кинезитерапия";

Следдипломни квалификации:

1997 г. НСА - София, "Рентгенова диагностика";

1997 г. НСА - "Аурикулотерапия"

Трудов стаж:

1990 - 1998 г. - 25-та поликлиника;

1997 - 1998 г. - хонораван преподавател по ЛФК към НСА;

1998 - 2000 г.  - Кинезитераптевт към Социални грижи, Младост

 

Работен график

Четни дати: 12:30ч. - 19:00ч.

Нечетни дати: 09:00ч. - 14:00ч.

Работим със съвременна техника

За Вашата сигурност, възможно най-точното диагностициране и качественото лечение, ние инвестираме в модерно и надеждно оборудване

Разгледайте галерията

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед