02 / 875 71 11 Онлайн консултация Запиши час за преглед

д-р Хюлия Рюстемова

д-р Хюлия Рюстемова

Телефон: 02 / 875 71 11
E-mail:

График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  14:00 - 18:00  11:00 - 17:00     

Образование

Висше:

 • 2009 г. - 2015 г. - Магистър по специалност Медицина и професионална квалификация Лекар, придобити от Медицински университет - Плевен
 • 30.07.2020 г.  - призната специалност по Очни болести, Медицински университет Варна "Проф. Д-р Параскев Стоянов"

 

Месторабота:

14.12.2015 г. - 13.07.2020 г. - Лекар специализант по Очни болести СОБАЛ Бургас "Д-р Иванови" - гр. Бургас

01.10.2020 г. - Медицински център "Д-р Хайвазов" ЕООД        

 

Квалификация

Курсове:

 • Ехография на окото и орбита;
 • Ангиография, ОСТ, Клинични корелации;
 • Практическо обучение по "Детска офталмология";
 • Интравитреално приложение на медикаменти;
 • Лазери в офталмологията;
 • Лечение на сухо око и блефарити чрез процедура с интензивно пулсираща светлина, Alma Lasers OptiClear IPL Training.

Обучения и симпозиуми в България, Австрия, Франция:

 • Участие в постерна сесия на конференция "Новости в офталмологията";
 • Витреоретинален симпозиум за интраокуларни тумори и ретинални заболявания;
 • Годишни конференции на асоциацията по катарактарна и рефрактивна хирургия;
 • Национални конгреси на БДО;
 • 17-th Symposium of the Bulgarian Glaucoma Society;
 • 20-та Среща наСъюза на Очните Лекари в България "Право на зрение 2020";
 • 36-th Congress ESCRS, Vienna, Austria - 2018;
 • 37-th Congress ESCRS, Paris, France - 2019.

Членства:

Езици:

Български, турски, английски, немски

Работим със съвременна техника

За Вашата сигурност, възможно най-точното диагностициране и качественото лечение, ние инвестираме в модерно и надеждно оборудване

Разгледайте галерията

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед