02 / 875 71 11 Запиши час за преглед

Д-р Елка Мишева

Д-р Елка Мишева

Онлайн консултация

Телефон: 02 / 875 71 11
E-mail:

График

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
  15:00 - 17:30ч.    15:00 - 17:30ч.   

Д-р Елка Мишева

Интереси по специалност: мозъчно -съдови заболявания, невро-мускулни заболявания, периферно-нервни заболявания.

Автобиография

Собствено  име/ Фамилия: Елка  Христова Мишева - Маркова 
Предпочитана длъжност / Сфера на работа: Невролог

Трудов стаж:

30 години с майчинство (2 години)

Дати:
                                                  
М.V. 2014г. - понастоящем: Зам. Началник   клиника по нервни болести;

2012г. -2014г. - И.д Началник клиника по нервни болести;

2000г. - Електромиографист, отговарящ за работата  в ЕМГ к-т  към Неврологична  клиника на УМБАЛ,,Св.Анна", София; Вид на дейността или сферата на работа: Лекар/Електромиография/доплерова Сонография;

1991г. - Невролог, Лечебна и консултативна дейност в Неврологична Клиника и други клиники на УМБАЛ "Св. Анна";

1987г. – 1991г. - Невролог – ординатор, Неврологично oтделение, РБ гр. Пирдоп.

Образование и обучение
Дати и наименование на придобитата
квалификация:

2007г.  - Придобита специалност по електромиография;

2002г. - Курс на обучение по  болнично управление (основни теми: болнична  информационна система; основни категории на болничната икономика,бизнес-планиране;социален маркетинг и комуникации; управление на човешките  ресурси в болница; управление на качеството на медицинската дейност; клинично  управление);

2000г.  - Квалификационен курс ,,Патофизиология и лечение на болката”;

1997г. - Квалификационен курс ,,Множествена склероза – съвременно състояние на проблема”;

1996г. - Квалификационен курс ,,Актуални проблеми на мозъчно-съдовата болест”;

1996г. - Квалификационен курс ,,Актуални проблеми на главоболието”;

1995г.-  Квалификационен курс ,,Спешна неврология”;

1995г. - Квалификационен курс,,Съвременни аспекти на терапията при нврологичните заболявания";

1992г. - Придобита специалност ,,Нервни болести";

1980-1986г. - Висша  Медицинска  Академия  гр.София- специалност- медицина;

1975-1979г. - СОУ гр. Етрополе.

 

Лични умения и компетенции:

Чужди езици: Руски, Английски

 

Социални умения и компетенции:

Висока ефективност при работа в колектив; 
Взимане на решения в кризисни ситуации, изискващи минимално време за реакция; подход към пациенти с разнообразен културен и социален background.

 

Технически умения и компетенции:

Електромиография – работа с апарат Cadwell, Меdelek

 

Работим със съвременна техника

За Вашата сигурност, възможно най-точното диагностициране и качественото лечение, ние инвестираме в модерно и надеждно оборудване

Разгледайте галерията

Ние работим с НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
Застрахователно акционерно дружество "Алианц България" "ЗД Евроинс" АД

Имате нужда от посещение? Запишете час за преглед