• 152

1. Какво е диабетна полиневропатия /ДПНП/?

Полиневропатиите са заболявания на ПНС, при които симетрично се увреждат множество периферни нерви, предимно на долните крайници. Известни са случаите на множествено засягане на периферните нерви, тогава говорим за множествен мононеврит. Съществува и така наречения краниален полиневрит при засягане на краниалните черепномозъчни нерви .

Диабетната полиневропатия е едно от най-често срещаните усложнения на захарния диабет, при което се нарушава функцията на нервните влакна, инервиращи крайниците, вследствие продължително поддържане на високи стойности на кръвната захар. Проучванията показват, че  полиневропатията засяга  между  50% и 75% от пациентите с диабет.

2. Причини за диабетната полиневропатия.

Причините за възникване на  диабетната полиневропатия не са напълно изяснени, но все пак за такива се определят:

– хипергликемията;

– лошият гликемичен контрол;

– окислителният стрес и последващата го нервна исхемия и хипоксия.

Последствия от  описаните причини, в съвкупност и от редица други предпоставки, като  недостигът на витамини от групата  В, тютюнопушенето, алкохолът , повишеното кръвното налягане и липиди, довеждат до проявите на ДПНП .

3. Симптоми на диабетна полиневропатия.

Симптомите варират в зависимост от типа на диабетна полиневропатия и засегнатите нерви.

При дисталната симетрична сетивно-моторна форма болните се оплакват от изтръпване, парене, мравучкане, изстиване, болки в стъпалата и подбедриците, понякога съчетани със слабост и схващане на мускулите на подбедриците. По-рядко са засегнати горните крайници, но не е изключение. Обективното изследване показва отслабване или липса на коленни и Ахилови рефлекси, дистална хипестезия за болка, допир и температура, както и смутен вибрационен усет  –  симптомите се оценяват по  ВА /визуално аналогова/ скала

При автономната форма се наблюдават нарушения във функциите на вътрешните органи- пикочо-половите функции, смущения в моториката на гастроинтестиналния тракт (запек и диария), повишено или намалено изпотяване, резки промени в артериалното налягане, аритмии, тахикардия, ортостатична хипотония (рязко спадане на кръвното налягане при изправяне на тялото), болки в торакалната и абдоминалната област.

Усложненията при диабетна полиневропатия са нарушената трофика на мускулите на долните крайници, затруднената походка, съдовите нарушения с последваща гангрена, честите уринарни инфекции.

4. Видове диабетна полиневропатия.

Същестува различни класификации на диабетна полиневропатия:

  • според типа на засегнатите нерви  – сензорна, моторна  и автономна. Рядко е засягането само на един вид нерви. Най-често са засегнати, както сетивните нерви, така и моторните.
  •  симетрична и асиметрична невропатия (множествени невропатии);
  •  периферна невропатия;
  •  радикулоплекситна невропатия (диабетна амиотрофия);
  •  мононевропатия.

5. Диагностициране.

Често самата полиневропатия започва безсимптомно, затова за точна оценка на състоянието се изсква подробна анамнеза, включително анамнезата за боледуване от захарен диабет на роднини, данни за полидипсия, полиурия. Необходими са и специфични изследвания – клиничното неврологично изследване и ЕМГ.

6. Лечение.

За успешното лечение на диабетна полиневропатия е много важно да се контролират стойностите на кръвната захар!

Доказано във времето е лечението с Алфа-липоева киселина, Витамин В, вазоактивни медикаменти. При данни за  ДПНП свързана с болкови прояви се прилагат препарати от групата на Габапентините.

Назначаване на подходяща терапевтична програма, съчетаваща медикаментозно с физиотерапевтично и кинезитерапевтично лечение, ще помогне заболяването да се подържа и да не се развива прогресивно.

За консултации: д-р Елка Мишева, невролог, МЦ „Д-р Хайвазов“, телефон за записвания: 02/87 57 111.