• 0

От създаването на медицински център „Д-р Хайвазов“ до момента, експертите ни са взели участие в 150+ допълнителни симпозиуми, конгреси и курсове по съответните специалности, като така затвърждават водещите ни позиции като център за съвременна медицина.