Какво представлява увредата на ПКВ?

Един от най-честите проблеми, засягащи колянната става е увредата на ПКВ. Тя  е единият от четирите лигамента, които са отговорни за стабилността на коляното. Връзката се изгражда от здрава влакнеста съединителна тъкън и има функция да контролира прекомерните движения, в предно-заден аспект, чрез ограничаване на ставната подвижнист. От четирите лигамента на коляното най-често се уврежда ПКВ.

Каква е нормалната функция на ПКВ?

ПКВ е основният ограничител на предната подвижност на големия пищял (тибиа). Бедрената кост (фемур) се разполага над тибиата и коляната става позволява движението на двете кости една спрямо друга. Без наличието на ставни връзки, които стабилизират коляното, ставата би била нестабилна и склонна към разместване. ПКВ предотвратява изместването на тибиата прекалено напред.
ПКВ спомага също за стабилността и на други движения – ангулацията и ротацията на колянната ства. ПКВ осъществява функциите си чрез прикрепянето си за бедрената кост (фемор) от една страна и за големия пищял (тибия) от друга. Другите големи и важни за стабилността лигаменти на колянната става са задната кръстна връзка и вътрешният и външният колатерален лигамент.

Какво се случва при увреда на ПКВ?

Причината за увреждането на ПКВ е високоенергийна травма с внезапна промяна на скоростта (рязко спиране), свръхразтягане или усукване в областта на коляното. Когато се увреди ПКВ, коляното става нестабилно. Увредата на ПКВ е проблем, защото тази нестабилност поражда внезапно затруднение на движението и прави коляното склонно към развитие на артрит и хрущялни разкъсвания.

По какъв механизъм възникват увредите на ПКВ?

При спорт изискващ неподвижност на стъпалото и рязка промяна в позицията на тялото, като баскетбол например, има голям риск от развитие на увреда. В тези случайи увредата се определя като такава, възникваща без съприкосновение. Най-честата увреда, възникваща при съприкосновение е когато при неподвижно стъпало се осъществи рязък натиск в областта на кояното с посока отзад напред, което е често срещано в ръгби. Футболът е спорт, при който също се изисква при неподвижно стъпало да се променя значително позицията на тялото. При него, както и при ръгби често има съприкосновения с висока сила, които са рискови за увреда на ПКВ. Ски спускането е друг рисков спорто, особено откакто ски обувките се произвеждат така, че покриват значителна част от подбедрицата. Тези обувки пренасят удъра при падане повече към коляното, отколкото към глезена. Увредата на ПКВ възниква когато подбедрицата е силно усукана или свръхразгъната при контакт на крака със земята. Много пациенти усещат изпукване в коляното и/или поддаването му. Други механизми за скъсването са  тежки травми на коляното при пътно-транспортни или професионални злополуки.

Защо разкъсването на предна кръстна връзка е толкова голям проблем?

Когато коляното е нестабилно, пациентите обикновено се оплакват от усещането, че коляното се “измества напред” под тежестта им. Това се дължи на факта, че ставните повърхности се приплаъзват прекалено много. Поблемът при увреждането на ПКВ е в  това, че всяко едно такова “изместване” би могло да причини увреждане на хрущяла. По този механизъм много бързо се развива артроза на колянната става, което предполага хрущялни разкъсвания и дегенерации.

Спортистите имат частично затруднение след като веднъж са претърпели увреждане на ПКВ. Спортове, при които често се развива това са: футбол, баскетбол, ски, гимнастика, хокей, борба, ръгби.

Кои фактори съдействат за увредата на ПКВ?

Увредата на ПКВ може да засегне всеки. Упражняващите по-горе споменатите спортове имат повишен риск от увреждане на ПКВ. Друг фактор за увреда на ПКВ е полът – при жените, упражняващи някои от гореупражняващите спортове , честотата на увредите на ПКВ е 8 пъти по-голяма, в сравнение с мъжете на същата възраст. За последното съществуват множество теории.

Какви са симптомите при скъсване на ПКВ?

Пациентите, претърпели увреждане на ПКВ, описват следните симптоми непосредствено след травмата:
Внезапно измесване напред на подбедрицата;
Изпукване в ставата в момента на травмата;
Внезапно подуване на ставата;
Болка при вървене.
Симптоми – 3, 4 месеца след травмата или години след това:
Нестабилност на увреденото коляно;
Болка при рязко натоварване или усукване;
Пукане на ставата при ходене;
Периодични отоци на същата, свързани с натоварването.

Какво би трябвало да направя ако смятам, че имам увреда на ПКВ?

Посетете вашият лекар. Увредите на ПКВ могат да бъдат трудни за диагностициране непосредствено след получаването им, поради отока, болката и мускулния спазъм, които правят коляното трудно за изследване. Поради това е необходимо да посетите вашият ортопед отново след няколко дни.

Какво ще направи моят лекар, за да установи увреждането?

Скъсването на ПКВ е съмнително винаги, когато има уврежда на коляното. В ортопедичния кабинет колянната нестабилност може да бъде преценена от вашият ортопед, чрез използване на различни маньоври, най-разпространени от които са:
Тест на Лахман, тестът “предно чекмедже”, ротаторен тест и други.
Тестовете се използват се за откриване на абнормно движение на тибията, в ротаторен или преден аспект, кликове в ставата при движение, наличие на течност, кръв, непосредствено след травмата или увеличена продукция на синовиална течност, няколко месеца след това.

Какви други изследвания са необходими за диагностицирането на увреда на ПКВ?

Комплексното изследване на коляното е необходимо за разграничаване от други коленни увреди, протичащи с вашите симптоми.
Вашият ортопед трябва на направи ренгеново изследване на коляното, за оценяване на възможни фрактури и ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) томография за оценка на лигаментарния, менискалния и хрущялна стасус. Все пак ЯМР може да не се наложи, ако симптомите са много ясни и демонстративни.

Нуждая ли се от операция при увредата на моята ПКВ?

Обсъждането за и против операцията зависи от много фактори. Някой пациенти с увреждане на ПКВ биха могли да извършват ежедневните си дейности без хирургична реконструкция на лигамента. Има някой важни фактори, при вземане на решение за оперативно лечение на увредите на ПКВ. Те включват възраст на пациента. Ставната нестабилност е една от основните предпоставси за бързо развитие на дегенерация на ставния хлущял в увреденото коляно. Пределна възраст за оперативно лечение на увредена ПКВ не може да се даде, но имайки предвид гореказаното, операция е необходима      нивото на ставна нестабилност и наличието на други асоциирани увреди, ниво на физическа активност (базисна и професионална), очакванията на пациента, възможността и готовността на пациента да се подложи на постоперативна рехабилитация. Важно е да се отбележи, че при много пациенти, поради нефизиологичното движение в ставата, възникващо след увредата на ПКВ, се развива бавно прогресиращо увреждане на хрущяла. Оставено без лечение с течение на времето това увреждане намалява функцията на засегнатата става и води до деформации и нерядко до високостепенна, трайна и необратима инвалидизация. Всичко това значително намалява качеството на живот работоспособността на пациента.

Има ли неоперативно лечение на увредата на ПКВ?

Неоперативното лечение е индицирано при пациенти с намалени цели по отношение на собствената си активност, частична увреда на ПКВ и пациенти, при които по една или друга причина оперативно лечение не може да бъде извършено, или то трябва да бъде отложено. Охлаждането и противовъзпалителните медикаменти са необходими за да контролират болката и отока. Важно е прогресивно слабо по интензивност натоварване след намаляването им и заздравяване на мускулатурата около ставата. Неоперативното лечение подпомага оперативното.

Какво е хирургичното лечение за реконструкция на ПКВ?

Реконструкция на ПКВ обикновено не се предприема в първата седмица след увредата. Проучванията показват по-добра успеваемост при отлагане на процедурата с няколко седмици след увредата. Това време позволява на възпалението да намалее. Намалява отокът и болката и се увиличава подвижността, което подобрява постоперативната функция на коляното.
Реконструкцията на ПКВ обикновено и неправилно се свързва с нейното пълно възстановяване. За съжаление повечето разкъсвания на ПКВ не могат да бъдат напълно възстановени. Налага се пълното премахване на разкъсаната връзка и замяната и с нова, чрез използване на здрави тъкани. Не е възможно реконструкция на ПКВ, чрез свързване на разкъсаните й краища.

Как се прави реконструкцията на ПКВ?

Оперативната процедура е различна, но обикновено включва използването на част от друг голям лигамент или сухожилие, с която се замества увредената ПКВ.
Възможностите за реконструкция на ПКВ включват:
-използване на част от пателарния лигамент;
-използване на сухожилие от задната група мускули на бедрото;
-използване на донорен присадък.

До скоро най-често се използваше пателарния лигамент (свързващ колянното капаче с тибиата). Той има 25-30мм ширина. Присадката от пателарния лигамент представлява неговата централна 1/3 (около 9-10мм) взет заедно с костни частици в двата края от местата за прикрепяна към тибиата и капачето съответно. Присадката се използва за заместване на увредената ПКВ.

Предимства: Влакната на пателарния лигамент са почти същите като тези на ПКВ и костните краища на присадката могат да бъдат прикрепени на същите места където се е прикрепяла увредената ПКВ. Това позволява срастване на кост с кост, нещо, което много хирурзи разглеждат за по-устойчиво от другите методи.

Недостатъци: Когато се взима присадката, от пателарния лигамент се премахват 1/3 заедно с частици от кост. Съществува риск от фрактура на капачето или разкъсване на пателарния лигамент след операцията. Чест проблем, последващ операцията, е болката (предна коленна болка). Често пациентите съобщават за болка когато коленичат или клекнат, понякога с продължителност години след операцията.


Днес най-често се използва присадка от сухожилията на мускули на бедрото. Присадката се взима от сухожилие, което се прикрепя за тибиата точно под колянната става. Мускулът се спуска по гърба на бедрото. Неговото сухожилие кръстосва колянната става и се свързва за същата страна на тибиата. Присадката, използвана за реконструкцията на ПКВ, може да се вземе от мускул, който се нарича semitendinosus. Сухожилието се  придвижва по протежение на задната повърхност на бедрото и коляното. Хирурзите често включват като част от присадката и сухожилието на друг мускул, който се намира до semitendinosus и се нарича gracilis. След като се напластят три или четири ленти от сухожилия, присадката придобива същата здравина като ПКВ.

Предимства: Разрезът за взимането на присадката е малък. Болката в постоперативният период е незначителна.

Недостатъци: Основният проблем при тази техника е фиксирането на присадката в костните канали. В този случай е необходимо повече време за срастването, поради което беше неоходимо по-продължително въздържане от натоварване. С усъвършенстването на новите техники за свързване на присадката днес постоперативния период е оптимално скъсен.

Донорски тъкани се използват при пациенти, които имат ниско ниво на натоварване или при пациенти които претърпяват повторна манипулация поради неуспех на предишната. Биофизични проучвания показват, че донорските тъкани (от трупен донор) не са така устойчиви както тъканите на самия пациент. Поради това те са средство на избор при пациенти, които не планират занимания с високонатоварващи спортове.

Предимства: Не се налага премахване на собствени тъкани, което намалява оперативното време от една страна и е свързано с по-малка постоперативна болка от друга. Дори да бъде неуспешна манипулация, при реоперацията могат да се използват собствени присадки.

Недостатъци: Исторически погледнато, тези присадки са били с по-ниско качество и са криели риск от трансмисивни инфекции. Днес техниките за тяхното получаване са усъвършенствани и тези проблеми са избегнати. Въпреки че, обработката значително намалява рискът от трансмисивни инфекции, тя не го елиминира напълно.

Какво се прави след избора на присадка?

При пристъпването към операция се обсъжда вида на анестезията (която може да е локална или обща) заедно с ортопеда и анестезиолога. Реконструкцията на ПКВ се извършва чрез артроскопса система и продължава между 1.5 и 2 часа, което зависи от избраната присадка и другите манипулации, които се налага да бъдат извършени в колянната става. След процедурата се използват патерици и евентуално колянна подпора.

Необходима ли е рехабилитация след процедурата?

Рехабилитацията е много важен аспект в грижата за увредената ПКВ. Тя е основна за успеха на една реконструктивна манипулация. Нейното провеждане е абсолютно задължително за пълното възстановяване на засегнатото коляно. Тя обикновено включва стандартна физикална тератия, която при мотивирани пациенти може да се комбинира със препоръчана от специалист домашна програма за възстановяване.   Повечето пациенти се възстановяват напълно и се връщат към предишния си начин на живот, включително и професионалните спортисти. Все пак някой пациенти се оплакват от болка, скованост и ограничение на движението за месеци, по-рядко години след манипулацията.

След колко време бих могъл да се върна към обичайната си степен на натоварване?

След операцита пациентите ще трябва да използват патерици за три до пет седмици след манипулацията. Ранна рехабилитация с подчертан контрол над отока, подвижността на ставата и възвръщане на мускулната сила. Плуването и колоезденето са чудесни методи за заздравяване на мускулите около коляното. Това е важно, защото повишава стабилността на ставата и намалява напрежението върху ставните връзки. Нормална активност (тичане, напр.) се възвръща обикновено за два до четири месеца след манипулацията. При спортистите, упражняващи спортове, силно натоварващи коляното, този период е удължен на шест седем месеца след манипулацията.
Над 90% от пациентите възвръщат своята нормална активност след реконструкцията.

Прочети още статии от секция За пациента »

Избери друга публикация

ICRS Focus Meeting Rome, 05 – 07 Юни 2019, Рим, Италия

  От 05 до 07 Юни 2019 г., в Рим, Италия, се проведе среща на членове и симпатизанти на ICRS (International Cartilage Repair Society), озаглавена One Step Cartilage Repair.   Конгреса събра всички лидери в областта на хрущялното възстановяване от Америка, Канада, Бразилия, Германия, Великобритания, Португалия, Италия, Швейцария, Холандия,… Прочети повече »

IX-ти Конгрес на Балканската Асоциация по Артроскопия, Спортна Травматология и Колянна Хирургия (БААСТКХ) - 19-21.04.2019 г.

От 19-ти до 21.04.2019г.,  в гр. Сандански, се проведе IX-ти Конгрес на Балканската Асоциация по Артроскопия, Спортна Травматология и Колянна Хирургия (БААСТКХ). Конгреса беше с международно участие.  Домакин на събитието беше Интерхотел „Сандански“, а организатор Балканската Асоциация по Артроскопия, Спортна Травматология и Колянна… Прочети повече »

18-ти Конгрес на ESSKA, Глазгоу, Шотландия, 9-12 Май 2018 г.

От 9-ти до 15-ти Май 2018 г., сред завладяващата атмосфера на Глазгоу, Шотландия, се проведе 18-ият Конгрес на ESSKA! Какво е ESSKA? ESSKA - Европейско Дружество по Спортна Травматология, Колянна Хирургия и Артроскопия, представя Европа пред света в областта на дегенеративните ставни заболявания и спортната медицина. Целта ѝ е да насърчава научните… Прочети повече »

14-ТИ СВЕТОВЕН КОНКГРЕС НА ICRS (INTERNATIONAL CARTILAGE REPAIR SOCIETY), МАКАО, КИТАЙ, 9-12 АПРИЛ 2018

От 9-ти до 12-ти Април 2018 г., в Макао, Китай, се проведе „14-ти Световен конгрес на ICRS“. Тази година, ICRS (International Cartilage Repair Society), за пръв път организира свой конгрес в Азия. В конгреса взеха участие над 700 представители на различни страни по света, като единствен от България беше д-р Евелин Хайвазов. Мисията… Прочети повече »

KNEE SURGERY – UNICONDYLAR SLED AND GEMINI - SL – ТOTAL KNEE REPLACEMENT

На 20 и 21.03.2018 г., в Хамбург, Германия, се проведе курс по колянна хирургия – „Unicondylar Sled and GEMINI“ SL,Total Knee Replacement. Курса се организира от LINKademy, Waldemar Link GmbH & Co.KG. Основната цел беше обмяната на информация за новите ендопротези на Waldemar Link, хирургични техники и собствен опит. Лектори на… Прочети повече »

OXYPAIN OIL - Науката и  природата заедно срещу болката

На 05.11.2015 г. под патронажа на Медицински център „Д-р Хайвазов” се проведе Втората годишна среща с Общопрактикуващи лекари и Физиотерапевти, организирана с партньорството на фирма „Екофарм”. Темите на срещата, „Болки в рамото – impingement syndrom” и „OXYPAIN OIL - Науката и природата заедно срещу… Прочети повече »

Ролята на Хондросейв при увреда на ставния хрущял

На 28.04.2015г., в конферентната зала на МЦ „Д-р Хайвазов” се проведе презентация на теми: „Ролята на Хондросейв при увреда на ставния хрущял” и „Хрущялно – възстановителната хирургия – решение на проблема със ставните дегенерации”. От „Екофарм” избраха продукта Хондросейв да бъде представен… Прочети повече »

Курс по микрохирургия, 18-21 Октомври 2018 г.

В периода 18-21 Октомври 2018 г., в „Пирин Голф & Кънтри Клуб“, Разлог,  се провежда курс  по микрохирургия. Организатор на курса е  „Дружество по Хирургия на Ръката“, под ръководството на неговия председател доц. Маргарита Кътева. Официален гост и лектор на курса е проф. д-р Едгар Бимер, специалист по пластична… Прочети повече »

Артроза на раменна става – причини, лечение

Артрозата е заболяване, което засяга всички стави в тялото, като проявява специфики според устройството, функциите и натовареността им. Омартроза – артроза на раменната става. Артрозата на раменната става започва с изхабяване на хрущялите. Появилите се  пукнатини и неравности по тях предизвикват повишено триене. Разрушителните процеси обхващат… Прочети повече »

Болки в рамото – замръзнало рамо

Раменната става е една от най-сложните като строеж и функция големи стави в човешкото тяло. Благодарение на нея човек извършва много широк обем движения с горните си крайници. Сложността й и непрекъснатото натоварване водят до лесна уязвимост, нарушаване на функционалността й и болка. С какво се характеризира така нареченото „замръзнало рамо”… Прочети повече »

Болки в рамото – раменна нестабилност

Строежът на раменната става осигурява възможност за изключително разнообразни и с голям обем движения на горните крайници. Тази гъвкавост обаче много лесно преминава в раменна нестабилност и разместване на ставата. В какво се изразява раменната нестабилност Това е болестно състояние, при което главата на раменната кост често излиза напълно или частично… Прочети повече »

Болки в рамото – скъсан лабрум

Болките в рамото винаги са сигнал за някакво неблагополучие. Важното е да се установи максимално бързо какво е то. Има увреждания, които с времето ще отминат сами, но има и такива, които без лечение ще се задълбочат и усложнят. Що е лабрум? Лабрумът е хрущялен пръстен, изграден от фибри,  разположен по края на ямката на раменната става. Неговата… Прочети повече »

Болки в рамото – акромио-клавикуларна става

Говорейки за рамото, говорим като за едно цяло, но в същност това е сложна структура от три стави, всяка със своя система ставни връзки, сухожилия и мускули, свои функции и сложен баланс между тях. Всяко физиологично или функционално нарушение в който и да е елемент от сложното цяло, води до затруднения или блокиране на движенията и силни болки в рамото.… Прочети повече »

Луксация на раменна става

Раменната става е най-подвижната става в човешкото тяло и осигурява впечатляващ обем движения на горните ни крайници. За това тя е по-малко стабилна от другите и много лесно се изкълчва и луксира. Половината луксации от всички случващи се в човешкото тяло се падат точно на рамото. Какво представлява луксацията на раменната става Ставната ямка на лопатката,… Прочети повече »

Скъсване на дългата глава на бицепса

Да, бицепсът е онзи мускул, който прави изразителния релеф над лактите на бодибилдърите и който ви позволява да обръщате ръката си нагоре с дланта. Той свързва лакетната и раменната става и участва в сгъването на ръката в лакътната и донякъде в раменната става ( 7% ). Докато при лакътя бицепсът е нормален мускул с едно сухожилие, нагоре се раздвоява… Прочети повече »

PRP (Platelet Rich Plasma)-терапия - Плазмотерапия

Методът на клинично обогатена с тромбоцити плазма /PRP/ се използва от 1970г. насам. Първоначално PRP терапията е била използвана в денталната медицина за подобряване на зарастването на рани при пациенти с рак или за реконструкция на челюстта. Скоро след това, нейните приложения продължават в много области на медицината – сърдечна и пластична… Прочети повече »

SLAP – РАЗКЪСВАНЕ

АНАТОМИЯ Раменната става е изградена от ямката на лопатката, наречена кавитас гленоидалис и главата на раменната кост. Тези две кости се съчленяват благодарение на ставната капсула и връзките на рамото. Към ямката на лопатката се залавя циркулярен хрущялен пръстен, наречен лабрум. Той може да бъде раскъсан при травми и дегенерации на рамото в определени… Прочети повече »

РАЗКЪСВАНЕ НА РОТАТОРНИЯ МАНШОН

РОТАТОРЕН МАНШОН – АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ Добре дошли отново в света на медицината! Нека да хвърлим един поглед върху разкъсванията на ротаторния маншон и тяхното влияние върху Вашето ежедневие. Мускулите на ротаторния маншон са супраспинатус, инфраспинатус, терес минор и субскапуларис. Ще използвам тяхното латинско наименование, защото навсякъде… Прочети повече »

РАМЕНЕН ИМПИНДЖМЪНТ

РАМЕНЕН СУБАКРОМИАЛЕН ИМПИНДЖМЪНТ Раменният Субакромиален Импинджмънт е описан за пръв път от Charlie Neer през 1972 г. Това е синдром на компресия и притискане на меките тъкани между две твърди костни повърхности. Тези кости са главата на раменната кост и акромиона на лопатката. Уникалността на раменния комплекс е в това, че тези две кости обхващат… Прочети повече »

FootBalance - решение за проблемни стъпала!

FOOTBALANCE - РЕШЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМНИ  СТЪПАЛА!     FootBalance е иновативен метод за пълен анализ на стъпалото, при който за около 10 минути получавате вашите персонални стелки!               1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АНАЛИЗЪТ НА СТЪПАЛОТО?         Анализът на долните крайници ни дава… Прочети повече »

Скъсване и операция на предна кръстна връзка

Какво представлява увредата на ПКВ? Един от най-честите проблеми, засягащи колянната става, е увредата на предна кръстна връзка. Тя е единият от четирите лигамента, които са отговорни за стабилността на коляното. Връзката се изгражда от здрава влакнеста съединителна тъкан и има функция да контролира прекомерните движения в предно-заден аспект чрез… Прочети повече »

Деформация на ходилото при възрастни

Човешкото стъпало има основна роля са стабилността в изправено положение и осъществяване на походката в човешкото тяло. На ходилата се падат около една четвърт от всички кости на скелета. Те са обхванати от здрави връзки. Отгори и отдолу преминават сухожилията, отговорни за движението на стъпалото. Сложната им еластична структура осигурява преразпределяне… Прочети повече »

Възпаление на ахилесово сухожилие

Най-здравото и с най-голямо напречно сечение в човешкото тяло е „ахилесовото сухожилие”. То закрепва мускулите на прасеца за петната кост, има сравнително ниска еластичност и е отговорно за движението на ходилото. Благодарение на него скачаме и тичаме, но и се вдигаме на пръсти. То е най-здраво, защото работата му е да носи тежестта на… Прочети повече »

Износване на колянната става и възможности за нейното възстановяване

Коляното понася чувствителни натоварвания и осигурява голям обем движения. Съвременният начин на живот го поставя в ситуации, далече от естествените за него – както като претоварване, така и като нетипично обездвижване. Всичко това довежда до постепенно изхабяване и износване на колянната става. С какво се характеризира износването на колянната… Прочети повече »

Колянно протезиране

Никой не обича да живее в болка. И въпреки това мисълта за сериозна операция буди страх, който кара болните да отлагат до последния възможен момент. Кога настъпва времето за колянно протезиране Най-общо казано – • когато болката вече не може да бъде подтисната с обезболяващи и с който и да е от методите на консервативното лечение; •… Прочети повече »

Травми на коляното

Коленете изнасят цялото натоварване при движението на тялото ни. Те са създадени достатъчно здрави, за да го понесат. Но в моменти на претоварване, падане, сблъсък, усукване на крака могат да се получават травми, които извеждат колянната става от строя.   Какви са основните видове травми на коляното Най-общо те могат да се разделят на две групи.… Прочети повече »

Скъсан менискус  – симптоми и лечение

Травмите на коляното са често явление. Резултатът при болшинството от тях е увреден или скъсан менискус, което причинява болки и затруднена до невъзможност походка. При омаловажаване и нелекуване, може да се стигне до сериозни поражения на хрущялите и артроза.   Какво представлява менискусът и какви са функциите му? Това е специфична фиброзна… Прочети повече »

Модерни методи за диагностика и лечение на колянна става

Ядрено-магнитен резонанс на коляно и колянна артроскопия     Когато се оплаквате от болки в коленете и потърсите лекарска помощ, често се случва лекарят да не може да добие точна представа, какво ви е само от описваните симптоми и прегледа. Налагат се изследвания и използване на някой от методите за образна диагностика. Един от най-популярните… Прочети повече »

Рехабилитация на коляно след артроскопия

Когато се приберете в къщи след направена артроскопия, започва периодът за възстановяване и рехабилитация. На практика от положените на този етап от вас усилия ще зависи какъв ще е успехът на операцията и как ще се чувствате години след нея.   Задачи в периода на рехабилитация на коляно след артроскопия Разбира се, главната задача е пълното възстановяване… Прочети повече »

Как да се справите с шипове и вода в коляното

Едни от най-често споменаваните причини за болезнени усещания са шипове ( дегенерация и остеофити ) и вода ( синовиална течност, кръв или гной ) в коляното. Рецептите за чудодейни начини за справяне с тях са много. Облекчаването им е трудно и доста често - невъзможно.   Какво представляват шиповете Това са вкостенели израстъци в или около ставите.… Прочети повече »

Болки в коленете – причини. Лечение – често използвани лекарства

Колянната става, освен че е една от най-големите в човешкото тяло, е и една от най-сложно устроените. Тя има решаващо значение за подвижността на човека и е подложена на непрекъснато натоварване.    Болки в коленете и причини за появяването им.   Болките в коленете могат да се появят неочаквано по всяко време и независимо от възрастта.… Прочети повече »

Колянна става – анатомия, причини за операция. Възстановяване след операция

Болките в коляното не подминават никого. Инцидентно или по-често, те се появяват, понякога изчезват за дълго, но рано или късно се връщат отново. Затова е добре да потърсим лекар и да се погрижим за колената си навреме.   Устройство на колянна става.   Коляното е една от най-сложните и отговорни стави в човешкия опорно-двигателен апарат.… Прочети повече »

ЛЕЧЕНИЕ НА ХРУЩЯЛНИТЕ УВРЕДИ

           Увод       Хрущялно- възстановителната хирургия е обект на повишаващ се интерес през последните две десетилетия и бележи сериозен ръст в своето развитие по две причини. Тя облекчава болката, вазстановява нормалната функция на ставата и забавя или спира развитието на дегенеративните заболявания,… Прочети повече »

Хиалуроновата киселина - Защо, кога и как?

Хиалуроновата киселина е един от най-разпространените мукополизахариди / глюкозамингликани /,  синтезиран от всички живи  организми, с изключение на водораслите. През 1934г. Palmer и Meyer изолират нов полизахарид от витреуса /стъкловидното тяло/ на телешки очи. Наричат го хиалуронова киселина.  Името произхожда от гръцката дума –… Прочети повече »

Коксартроза – симптоми, лечение, упражнения, хранене

Артрозата е заболяване на ставите, при което се поразява ставният хрущял, уврежда се костта под него и впоследствие – околните меки тъкани – ставната капсула. Болестта е позната още с името „остеоартрит”. При различните стави, съобразно строежа и натоварването им, тя има своите специфични характеристики.  Когато става дума… Прочети повече »

Износване на тазобедрената става – причини, последици, профилактика

Износването на тазобедрената става протича почти винаги неусетно, но с голяма вероятност води до сериозно заболяване. Как се случва това? Износването на тазобедрената става е свързано с постепенно и необратимо изхабяване на хрущяла. Успоредно с това се влошава качеството и намалява количеството на синовиалната течност, която освен че го смазва, го… Прочети повече »

Рехабилитация след операция на тазобедрена става

Когато коксартрозата напредне дотолкова, че почти ви инвалидизира, единственото решение е операция на тазобедрената става. След нея е необходим дълъг период на възстановяване, в който активната страна сте вие. Подготовка на дома ви за следоперационния период На практика грижите по рехабилитацията след операция на тазобедрена става започва преди самата… Прочети повече »

Смяна на тазобедрена става

Когато разрушителните процеси напреднат, подвижността се ограничи силно и болките са нетърпими, а болкоуспокоителните вече не помагат, ви остава единствено смяна на тазобедрената става. Подготовка за операцията Решили сте, че отивате на операция. Избрали сте вида на ставата. Но подготовката включва още някои неща. Подгответе дома си за следоперативния… Прочети повече »

Причини за болки в тазобедрената става

Едва ли има човек, който да посреща спокойно появилите се болки в тазобедрената става. Важността й за подвижността на тялото е толкова голяма, а уврежданията ѝ – с такова значение за общото здраве, че е нормално да се притеснявате и при най-слабите болезнени усещания.   Описание на тазобедрената става Това е мястото, в което се свързват… Прочети повече »

Възпаление на тазобедрената става

Тазобедрената става е с най-голяма оговорност за правилната походка и стабилността на човешкото тяло. Точното ѝ функциониране е безусловно важно за качеството ви на живот. Затова е добре да познавате най-честите проблеми, които могат да възникнат и да предприемате бързи действия за лечението им.   Що е възпаление Това е отговорът на организма… Прочети повече »

ВРОДЕНА ЛУКСАЦИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА - LUXATIO COXАE CONGENITA - LCC

Вродената луксация на тазобедрената става обхваща широк спектър от аномалии на детската тазобедрена става с динамичен характер в развитието на ставно-костно-хрущялния апарат, вариращи от нестабилност и халтавост до пълно изместване на бедрената глава спрямо един повече, или по-малко дисплазичен ацетабулум (непълноценен ацетабулум) Днес в света типичната… Прочети повече »

Изкривяване на гръбнака

Гръбначният стълб е структурообразуващ не само за скелета, но за цялото човешко тяло. Той го държи изправено, разпределя собствената му тежест и напреженията при движение и физическа активност. Това обаче го прави много уязвим за увреждания,  деформации и изкривявания. Основни видове изкривявания на гръбнака. Кифоза се нарича изкривяването на… Прочети повече »

Най-чести причини за болки в гърба и кръста

Болките в гърба са много често оплакване. Те засягат и младежи, и хора в напреднала възраст. Могат да са симптом на различни заболявания или да са резултат на травматични увреждания и дегенеративни процеси. Строеж и функции на гръбнака Гъвкавият гръбначен стълб е основна структура в скелета. В канала му се намира гръбначният мозък. От него тръгват… Прочети повече »

ОСТЕОХОНДРОЗА НА ШИЙНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ. SPONDYLOSIS ET SPONDILARTHROSIS CERVICALIS.

Особености на шийните прешлени. Патогенеза на остеохондрозата. Дегеративните изменения на шийния гръбнак обхващат най-често 5-ти, 6-ти и 7-ми шиен прешлен. При тях натоварването на телата на прешлените е най-голямо, поради факта, че движенията във фронталната и сагиталната равнина се осъществяват изключително в тази зона. В междупрешленните дискове… Прочети повече »

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

  • гр. София 1784, ж.к. Младост
  • бул. Цариградско шосе № 131
  • тел.: 02/875 71 11
  • факс: 02/965 85 04
  • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни