Оплакванията на пациента зависят основно от локализацията, степента, вида и причината за увредата.

Според локализацията може да има разкъсване на един или повече мускули. Най-често увреденият мускул е супраспинатуса. Основна причина за това е, че той непрекъснато е подложен на компресията между двете костни повърхности – главата на раменната кост и акромиона на лопатката. Той се възпалява, бързо дегенерира и поради това се разкъсва. Локализацията е отговорна за загубата на способност за определени движения.

Според степента, увредата може да бъде на един или няколко мускула, частична или пълна. Степента на разкъсването ни дава основание да съдим за намаляване обема на движение. Ако си представим една книга от 200 страници и от нея скъсаме само 50, то това е частично разкъсване. Ако скъсаме всичките страници, това вече е пълно разкъсване. Съществува понятие, наречено масивно разкъсване на ротаторния маншон. Това означава пълно разкъсване на две и повече сухожилия на ротаторния маншон или разкъсване над 5 см.

Според вида разкъсването на мускулите на ротаторния маншон са напречни, надлъжни и комбинирани. Увредата се получава обикновено в тяхното залавно място към костта. Видът на разкъсването определя най-вече начина на оперативно лечение.

Причините за увредата на ротаторния маншон са основно две. Първата е травматично разкъсване при падане и нараняване на рамото. Втората причина е дегенеративно разкъсване, което става бавно, постепенно и започва почти без болка. Дегенеративното разкъсване се среща при пациенти между 50 и 60 год. В началото не се обръща внимание на оплакванията. Консултация с ортопед се търси едва след тяхното

Още по темата:

Ротаторен маншон

Изберете други теми:

Ортопедия и травматология

Slap разкъсване

Импинджмънт синдром

Предна кръстна връзка

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

  • гр. София 1784, ж.к. Младост
  • бул. Цариградско шосе № 131
  • тел.: 02/875 71 11
  • факс: 02/965 85 04
  • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни