Здравето е безценно.

Медицински център "Д-р Хайвазов" предлага здравни услуги на достъпни цени.

Представяме ви цените на медицинските услуги извършвани при нас, по кабинети:

 1.  Първичен амбулаторен преглед  35,00
 2.  Вторичен амбулаторен преглед 15,00
     
   Терапия с хиалуронова киселина  
 3. Терапия с хиалуронова киселина - МОНОВИСК  
 4.  Терапия с хиалуронова киселина - ПРОМОВИЯ  
 5. Терапия с хиалуронова киселина - СУПЛАЗИН  
     
 6.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ 1 вакуета 85,00
 7.  Терапия с кръвна плазма /PRP/ 2 вакуети 140,00
 8.  Остеодензитометрия с разчитане 15,00
 9.  Остеодензитометрия с разчитане и консултация 30,00
 10.  Пункция на става 15,00
 11.  Вътреставна или локална апликация на кортикопрепарат и/или  лидокаин 30,00
 12.  Вътреставна или локална апликациа на препарат под ехографски  контрол 45,00
 13.  Вътреставна или локална апликациа с препарат на МЦ 30,00
 14.  Вътреставна или локална апликациа на медикамент 15,00
 15.  Озонотерапия вътреставно или локално 20,00
 16.  Мускулна инжекция 5,00
    .
 17.  Вземане на отпечатък и изработване на стелки - термопластични 80,00
 18.  Вземане на отпечатък и изработване на стелки с корекции - термопластични 90,00
 19.  Вземане на отпечатък и изработване на стелки - СИТИ, БРИТ, МЕТЕТАРЗАЛГИЯ, ДИАБЕТНО СТЪПАЛО   190,00
 20.  Вземане на отпечатък и изработване на СТЕЛКИ ЗА СПОРТ  240,00
 21.  Вземане на отпечатък и изработване на ИНДИВИДУАЛНИ СУПИНАТОРИ  100,00
22. Корекциа на планусна деформация при деца - супинатори 60,00
23. Вземане на отпечатък и изработване на  ИНДИВИДУАЛНИ СТЕЛКИ – МЦ Д-р Хайвазов 70,00
     
 24.  Изработка на стелки MAX 122,00
 25.  Изработка на стелки GAME 138,00
 26.  Изработка на стелки DYNAMIC 122,00
 27.  Изработка на стелки QUICK FIT 82,00
 28.  Изработка на стелки PERFORMANCE 122,00
     
 29.  Имобилизация на горен крайник - гипсова 35,00
 30.  Имобилизация на долен крайник - гипсова 45,00
 31.  Имобилизация на горен крайник - пластмаса 55,00
 32.  Имобилизация на долен крайник - пластмаса 65,00
 33.  Сваляне на имобилизация 15,00
 34.  Превръзка 15,00
     
 35.  Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 20,00
 36.  Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 40,00
 37.  Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 40,00
     
 38.  Рентгенография на глава 30,00
 39.  Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
 40.  Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
 41.  Рентгенография таз една проекция 30,00
 42.  Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
 43.  Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
 44.  Рентгенография на цяло тяло (full leg) 60,00
 45.  Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00
     
 46.  Издаване на болничен лист 10,00
 47.  Представяне пред ЛКК 25,00

 

 

1. Медицинска консултация 15,00
2. Първичен преглед с авторефрактометрия 50,00
3. Вторичен преглед с авторефрактометрия 40,00
4. Първичен преглед без авторефрактометрия 30,00
5. Вторичен преглед без авторерфрактометрия 25,00
6. Авторефрактометрия без корекция на рефрекцията 15,00
7. Измерване на ВОН по Голдман 15,00
8. Измерване на ВОН по Маклаков 6,00
9. Измерване на ВОН - безконтактна тонометрия 15,00
10. Контрол на зрението при амблиопия 20,00
11. Оглед на ретината с Голдман 40,00
12. Оглед на очно дънно - заден полюс при мидриаза 10,00
13. Компютърна периметрия 30,00
14. Пахиметрия 15,00
15. Гониоскопия 15,00
16. Циклоплегия 20,00
17. Скиаскопия на широка зеница /при циклоплегия/ 20,00
18. Ширмер тест 10,00
19. Оглед на очно дъно на тясна зеница 7,00
20. ТЕСТ "Schebo M2-PK Quick" 75,00
21. Тестуване за упойка 1 бр. 5,00
22. Вземане на очен секрет 5,00
23. Вземане на очен секрет с включен консуматив 10,00
24. Промивка на слъзни канали 15,00
25. Екстракция на чуждо тяло в роговица 40,00
26. Отстранявяне на липоми, малки фиброми и кисти 70,00
27. s.c., p.b.,r.b. инжекция със собствен медикамент 15,00
28. Терапия с кръвна плазма (PRP) 200,00
29. Изписване на очила със сферична корекция 15,00
30. Изписване на контактна корекция /сферични,торични/ 25,00
31. Напасване на мултифокални лещи след първичен преглед 80,00
32. Напасване на мултифокални лещи без първичен преглед 75,00
33. Изписване на лечение 5,00
34. Издаване на медицинско за шофьор 15,00
35. Издаване на болничен лист 10,00
36. Издаване на медицински документ /епикриза,сертификат,дубликат/ 15,00
37. Представяне пред ЛКК 25,00

 

 

1. Първичен преглед с консултация 30,00
2. Вторичен преглед 15,00
3. Електролечение 8,00
4. Лазер терапия  20,00
5. Криотерапия 3,00
6. Мануална терапия 30,00
7. Акупунктура 15,00
8. Мекотъканни техники 15,00
9. Изометрична релаксация 20,00
10. Мобилизация на периферни стави 20,00
11. Мокса 13,00
12. Дихателна гимнастика 5,00
13. Индивидуално ЛФК 10,00
14. Индивидуална ЛФК с уреди 15,00
15. Апликация на кинезиологичен тейп 15,00
16. Масажна яка 20,00
17. Частичен класически масаж (гръб) 25,00
18. Антицелулитен масаж 25,00
19. Антицелулитен масаж + вендузи 40,00
20. Класически масаж - цяло тяло 50,00
21. Масаж на цикатрикс 15,00
22. Аурикулотерапия - диагностика 20,00
23. Аурикулотерапия - апликация 15,00


 

 

 

 

1. Мануална терапия 30.00
2. Акупунктура 15.00
3. Мекотъканни техники 15.00
4. Изометрична релаксация 20.00
5. Мобилизация на периферни стави 20.00
6. Мокса 13.00
7. Дихателна гимнастика 5.00
8. Индивидуална ЛФК 10.00
9. Индивидуална ЛФК с уреди 15.00
10. Апликация на кинезиологичен тейп 15.00

 

1. Първичен преглед 40,00
2. Вторичен преглед 20,00
3. Ехокардиография  45,00
4. Преглед с ехокардиография 70,00
5. Холтер ЕКГ 50,00

 

1. Амбулаторен първичен  преглед 35,00
2. Вторичен преглед 25,00
3. УЗД /Абдоминален или вагинален преглед/ 35,00
4. Амбулаторен първичен мамологичен преглед + УЗД 30,00
5. Цитонамазка 20,00
6. Консултация на бременна жена - преглед по избор 30,00
7. Ултразвуково изследване на бременна 35,00
8. Провеждане на семейни консултации 20,00
9. Фоликулометрии - първа 35,00
10. Фоликулометрии - следващи 20,00
11. Поставяне на спирала 35,00
12. Поставяне на вагинален песар/гривна или диафрагма 20,00
13. Електрокаутеризация 30,00
14. Вземане на материал за ДНК анализ 10,00
15. Обработка на рани 10,00
16. Сваляне на конци 10,00
17. Издаване на болничен лист 10,00

 

1. Първичен преглед 30,00
2. Вторичен преглед 20,00
3. Профилактичен преглед 10,00
4. Медицинска консултация 15,00
5. Дерматоскопия единично образувание 10,00
6. Дерматоскопия множествени образувания 30,00
7. Първична обработка с течен азот 15,00
8. Вторична обработка с течен азот 12,00
9. Електрокоагулация единично образувание 20,00
10. Електрокоагулация множествени образувания 65,00
11. Кюретиране единична молуска 20,00
12. Кюретиране множествени молуски 30,00
13. Кюретиране множествени молуски в деликанти зони 50,00
14. Препарат за урегрит 10,00
15. Химически пилинг 65,00
16. Локална анестезия 10,00
17. Издаване на болничен лист 10,00

 

1. Първичен амбулаторен преглед 40,00
2. Вторичен амбулаторен преглед 15,00
3. ЕМГ на горни или долни крайници 50,00
4. Доплер 50,00
5. Издаване на болничен лист 10,00

 

1 Първичен преглед                                                                                                                           30,00
2 Вторичен преглед 15,00
3 Ехография 40,00
4 Издаване на болничен лист 10,00

 

1. Първичен преглед 35.00
2. Вторичен преглед 30.00
3. Медицинска консултация 15.00
4. Домашно посещение за манипулация 18.00
5. Аудиометрия 20.00
6. Парацентеза 20.00
7. Изваждане на чужди тела от ухо и нос 15.00
8. Продухване по Полицер 10.00
9. Промивка на ухо 15.00
10. Пункция на максиларен синус 30.00
11. Отваряне на гнойник /перитонзиларен / - абсцес 25.00
12. Отваряне на гнойник /инцизия/ - форункул, атером 20.00
13. Третиране с унгвент-багрило 1.90
14. Предна тампонада на носа 20.00
15. Задна тампонада 40.00
16. Мускулна или подкожна инжекция 5.00
17. Издаване на болничен лист 10.00

 

1 Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 20,00
2 Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 40,00
3 Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 40,00
     
4  Рентгенография на глава 30,00
5 Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
6 Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
7 Рентгенография таз една проекция 30,00
8 Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
9 Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
10 Рентгенография на цяло тяло (full leg) 60,00
11 Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00

 

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

  • гр. София 1784, ж.к. Младост
  • бул. Цариградско шосе № 131
  • тел.: 02/875 71 11
  • факс: 02/965 85 04
  • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни