Образната диагностика е самостоятелна медицинска специалност и научна дисциплина, която с получените чрез различни физични принципи образи на анатомични структури, позволява диагностицирането и лечението на заболяванията.
 
Под общото название образна диагностика са обединени различни образни методи за изследване на пациенти с различни заболявания.

Най-общо образните методи се разделят на рентгенови, компютърно томграфски (скенер), магнитно резонансни и ултразвукови.

Изключително важен фактор по отношение използването на съвременните апарати, какъвто е новият рентген в медицински център „Д-р Хайвазов”, е прецизното  диагностициране на резултата на пациента.

В медицински център  “Д- Хайвазов”, образните изследвания включват разчитане - писмена
интерпретация на  резултати от изследването и записването му върху носител – СD, което пациента
получава, след извършения му преглед.

 

Цени

1 Преглед и ехография на детски ТБС с талон за преглед от НЗОК 20,00
2 Преглед и ехография на детски ТБС без талон за преглед от НЗОК 40,00
3 Ехографско изследване на опорно-двигателен апарат 40,00
     
4  Рентгенография на глава 30,00
5 Рентгенография горен крайник една проекция 15,00
6 Рентгенография гръбнак една проекция 30,00
7 Рентгенография таз една проекция 30,00
8 Рентгенография долен крайник една проекция 20,00
9 Рентгенография на бял дроб и/или ребра 30,00
10 Рентгенография на цяло тяло (full leg) 60,00
11 Рентгенография на цяло тяло (full spine) 70,00

 

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

  • гр. София 1784, ж.к. Младост
  • бул. Цариградско шосе № 131
  • тел.: 02/875 71 11
  • факс: 02/965 85 04
  • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни