Доц. д-р Свилен Тодоров, д.м.

Телефон: 02/ 87 57 111

Работно време:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
        Всеки последен петък от месеца от 15:00 до 17:00 ч. 

Лични данни:

Националност: Българска

Място на раждане: гр. Плевен, България

Дата на раждане: 11.05.1972 г.

Образование:

 • Средно образование: Гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Каравасилев”, с профил Английски език - гр. Плевен (1986-1991 г.).
 • Висше образование: Медицински Университет , Плевен – Магистър по медицина (1993-1999 г.).
 • Специалност: Ортопедия и травматология – Клиника по "Ортопедия и травматология", Плевен (2000-2004 г.).
 • Призната специалност "Ортопедия и травматология" (2004)
 • Защита на дисертационнен труд - научно звание "Доктор" (2007 г.).
 • Магистър -  специалност "Здравен мениджмънт” – МУ, Плевен (2011 г.).

Академични позиции:

 • Асистент, старши асистент, главен асистент – МУ, Плевен (2008-2012 г.).

Допълнителна квалификация, специализации, семинари и курсове:

 1. [21-25 Март, 2001] Курс „Ултразвуково изследване на oпорно-двигателния апарат”  -Клиника по "Оптопедия и травматология"  - Плевен.
 2. [20-25 Април, 2002] Курс „Артроскопия на колянна става” - Клиника по "Оптопедия и травматология"  - Плевен.
 3. [10-12 Май, 2002] СБАЛ по Ортопедия „Горна Баня”  –  София Курс - семинар „Оперативно лечение на дегенеративен гръбнак”. Ръководител на курса: Д-р Франсис Килиан – Кобленц, Германия.                   
 4. [24-28 Ноември, 2003] – София. AO Курс “Principles of operative fracture treatment”
 5. [22. 05 -25. 05. 2004] - Порторош, Словения. AO Курс “Advances in fracture management”
 6. [12. 12-17. 12. 2004] - Давос, Швейцария. Интерактивен АO Курс – „Дегенеративен и травматичен гръбнак”.
 7. [10. 01. – 20. 06. 2005] Университетска болница Линц, Австрия. Специализация – „Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и глезенна стави” .
 8. [03. 10 – 07. 10. 2005] LKh - Штолцалпе, Австрия. „Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система и детска тазобедрена става”. Ръководител на курса: Проф. д-р. Райнхард Граф.
 9. [06. 11. – 11. 11. 2005] Залцбург, Австрия. Salzburg - Weill Cornell (New York) Medical Seminar. Семинар “Костно-ставна хирургия”. Ръководител на курса: Проф. д-р Улрих Дорн.
 10. [10. 04. – 10. 05. 2006] Мюнхен, Германия. Специализация ESSKA  - ”Артроскопска хирургия”. Ръководител на специализацията: Д-р Клаус Лербергер. 
 11. [28.02. – 02.03. 2007] Университетска болница Истамбул, Турция: Адолесцентни гръбначни деформитети – „Scoliosis Spine Treatment”
 12. [27.09. – 29.09. 2007] Международен травматологичен курс “AIOD Молдова”.Ръководител на курса: Проф. д-р Шнетер, Вице-президент  “GKK-Gerhardt Kuntscher Kreise” Association.
 13. [01. 12 – 06. 12. 2007] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, I-ва част – Виена, Австрия. Ръководител на курса: Проф. д-р Франц Грил. 
 14. [20. 01. – 23. 01. 2008] “EPOS –POSNA ”Курс-семинар „Съвременни насоки в детската ортопедия” – Русе, България. 
 15. [27. 07 – 01. 08. 2008] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, II- част – Хелзинки, Финландия. . Ръководител на курса: Проф. д-р Дитрих Шлензка. 
 16. [05. 09 – 06. 09. 2008] Курс: “Ендоскопска хирургия на лумбалния, торакалния и цервикалния гръбнак” - Herne/Köln, Германия.Ръководител на курса: Д-р Себастиан Рютън. 
 17. [17.10. – 18.10. 2008] Курс: “AO Spine - Principles of Spine Trauma”. София, България. Ръководител: Доц. д-р Васил Каракостов
 18. [20. 06 – 25. 06. 2009] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, IV-та част – Марсилия, Франция. Ръководител на курса: Проф. д-р  Жерар Болини.
 19. [26.10. – 30.10. 2009] “AO Advance Course – гръбначна хирургия” - Куала Лумпур, Малайзия. Ръководител на курса: Проф. д-р Луиз Виале.
 20. [28.11. – 3.12. 2009] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, III-та част – Израел. Ръководител на курса: Проф. д-р Шломо Вайнтроуб.
 21. [01. 03 – 03.03. 2010] Zimmer Institute Medical Educational Course: NexGen Първично и ревизионно колянно протезиране – Щолцалпе, Австрия.Ръководител на курса: Проф. д-р З. Хофман.
 22. [22. 10 – 23.10. 2010] Ендоскопска хирургия на дегенеративния лумбален гръбнак - MaxMore Spine Products – Бон/Кьолн, Германия. Рководител на курса: Д-р Томас Хогланд.
 23. [26. 11 – 28.11. 2010] Курс-обучение за работа - екстракорпорална шок вълнова терапия „Dornier Compact Alpha” – УМБАЛ - Плевен, България.
 24. [22.09 –24.09. 2011] UEM курс по спешна спортна медицина  – Болоня, Италия.
 25. [20.10 –21.10. 2011] Zimmer Surgeon to Surgeon Training: Ревизионно колянно протезиране (NexGen) – Прага, Чехия. Ръководител на обучението: Д-р П. Кубат.
 26. [17.12 –18.12. 2011] Актуални проблеми на андрагогиката и педагогиката – МУ - Плевен
 27. [05. 05. – 11. 05. 2013] Залцбург, Австрия. Salzburg - Weill Cornell (New York) Medical Seminar.      Курс-семинар “Гръбначна хирургия”. Ръководител на курса: Д-р Роджър Хартл.
 28. . [06. 12. – 07. 12. 2014] Давос, Швейцария.AO Trauma European Faculty Seminar.
 29. [03. 09. – 02. 11. 2015] AO-Spine Fellowship, Sheffield Teaching Hospitals, STH – NHS Trust, UK. Director – Mr. Anthony Louis Rex Michael.
 30.  [22. 09. – 25. 09. 2016] Surgeon to Surgeon Training: Kолянно протезиране (Balansys) – Чехия. Ръководител на обучението: Д-р П. Кубат.
 31. [23.0424. 04. 2017] Varna, Bulgaria. AOSpine Principles Course – Degenerative Spine and Spinal Tumors. Course chairperson: Yavor Enchev.  

Преподавателска дейност:

 • Лекции пред студенти българско и чуждоезично обучение по медицина и специалности рентгенов лаборант и медицинска рехабилитация и ерготерапия. Практически упражнения на студенти от МФ, ФОЗ, ФЗГ към МУ Плевен.
 • Лектор и водещ на практически упражнения на АО-Тавма курсове за лекари и медицински сестри.

Трудов стаж:

[2002 - 2006 ]   Клиника по Ортопедия и Травматология – МУ, Плевен. Редовен докторант;

[2004 -]  Диагностично Консултативен Център – УМБАЛ “Д-р Г. Странски” ЕАД, Плевен, Ортопед - травматолог;

[2004 - 2006]  Медицински център за спортна медицина и рехабилитация (МЦРСМ) - Плевен, Консултант - ортопед;

[2006 - 2008]    Хирургично отделение, МБАЛ – Червен Бряг, Консултант - ортопед;

[2007 - 2008] Клиника по Ортопедия и Травматология – УМБАЛ ‘Д-р Г. Странски” ЕООД, Ортопед – травматолог;

[2008-2013 ] Медицински Универитет – Плевен, Главен асистент;

[2014 - ] Медицински Универитет – Плевен, Доцент по ортопедия и травматология.

Професионални членства:

 1. [2000]  БОТА (Българска Ортопедично-Травматологична  Асоцияция)
 2. [2003] EFORT (Европейска Федерация на Националните Дружества по Ортопедия и Травматология)
 3. [2005]  AO – Trauma,  България.
 4. [2005]  Секция „Детска Ортопедия” към  БОТА.
 5. [2006]  EFORT Scientific Content Steering Group (CSG)- (Група за обзор на научната дейност към  EFORT)
 6. [2008] Член на Научния Комитет на EAR (Европейски Артропластичен Регистър)
 7. [2009]  AO Spine International (Europe).
 8. [2010]  EPOS (Европейска ортопедична педиатрична организация).
 9. [2010] Член на Консултативния съвет по Европейска интеграция и  международно сътрудничество към МУ - Плевен
 10. [2011] NASS (Дружество по гръбначна хирургия на Северна Америка)
 11. [2011] EHS (Европейско дружество по хирургия на тазобедрената става)
 12. [2017]  – BFAS (Българско Дружество по хирургия на ходилото и  глезена)

Научни интереси:

 • Автор и съавтор в 68 публикации и научни доклади в България и чужбина.

Професионални интереси: Ставно ендопротезиране; гръбначна хирургия; детска ортопедия; обща и реконструктивна травматологична хирургия. Mинимално-инвазивни хирургични техники; Спортна травматология и артроскопия на колянна става.   

Чужди езици:

 • Английски, руски, немски.

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

 • гр. София 1784, ж.к. Младост
 • бул. Цариградско шосе № 131
 • тел.: 02/875 71 11
 • факс: 02/965 85 04
 • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни