Доц. д-р Свилен Тодоров, д.м.

Телефон: 02/ 87 57 111

Работно време:

Понеделник
(от – до)
Вторник
(от – до)
Сряда
(от – до)
Четвъртък
(от – до)
Петък
(от – до)
        Всеки последен петък от месеца от 15:00 до 17:00 ч. 

Образование:

 • Средно образование: Езикова гимназия „В. Каравасилев”- гр. Плевен (1985-1991 г.).
 • Висше образование: Медицински Университет , Плевен – Магистър по медицина (1993-1999 г.).
 • Специалност: Ортопедия и травматология – Клиника по ортопедия и травматология, Плевен (2000-2004 г.).
 • Дисертационнен труд: „Приложение на ултразвуковия метод за ранна диагностика и лечение на дисплазията на тазобедрената става” (2007 г.).
 • Магистратура: „Здравен мениджмънт” – МУ, Плевен (2010-2011 г.).

Академични позиции:

 • Асистент, старши асистент, главен асистент – МУ, Плевен (2008-2012 г.).

Специализации и курсове:

 1. [21-25 Март, 2001] Курс „Ултразвуково изследване на oпорно-двигателния апарат”  МУ, Плевен.
 2. [20-25 Април, 2002] Курс „Артроскопия на колянна става” МУ, Плевен.
 3. [10-12 Май, 2002] СБАЛ по Ортопедия „Горна Баня”  –  София Курс - семинар „Оперативно лечение на дегенеративен гръбнак”                   
 4. [24-28 Ноември, 2003] – София. AO Курс “Principles of operative fracture treatment”
 5. [22. 05 -25. 05. 2004] - Порторош, Словения. AO Курс “Advances in fracture management”
 6. [12. 12-17. 12. 2004] - Давос, Швейцария. Интерактивен АO Курс – „Дегенеративен и травматичен гръбнак”.
 7. [10. 01. – 20. 06. 2005] Университетска болница Линц, Австрия. Специализация – „Ендопротезиране на тазобедрена, колянна и глезенна стави” .
 8. [03. 10 – 07. 10. 2005] LKh - Штолцалпе, Австрия. „Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система и детска тазобедрена става”
 9. [06. 11. – 11. 11. 2005] Залцбург, Австрия. Salzburg - Weill Cornell (New York) Medical Seminar. Семинар “Костно-ставна хирургия”.
 10. [10. 04. – 10. 05. 2006] Мюнхен, Германия. Специализация ESSKA  - ”Артроскопска хирургия”.
 11. [28.02. – 02.03. 2007] Университетска болница Истамбул, Турция: Адолесцентни гръбначни деформитети – „Scoliosis Spine Treatment”
 12. [27.09. – 29.09. 2007] Международен травматологичен курс “AIOD Молдова”.
 13. [01. 12 – 06. 12. 2007] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, I-ва част – Виена, Австрия.
 14. [20. 01. – 23. 01. 2008] “EPOS –POSNA ”Курс-семинар „Съвременни насоки в детската ортопедия” – Русе, България.
 15. [27. 07 – 01. 08. 2008] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, II- част – Хелзинки, Финландия.
 16. [05. 09 – 06. 09. 2008] Курс: “Ендоскопска хирургия на лумбалния, торакалния и цервикалния гръбнак” - Herne/Köln, Германия.
 17. [17.10. – 18.10. 2008] Курс: “AO Spine - Principles of Spine Trauma”. София, България.
 18. [20. 06 – 25. 06. 2009] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, IV-та част – Марсилия, Франция.
 19. [26.10. – 30.10. 2009] “AO Advance Course – гръбначна хирургия” - Куала Лумпур, Малайзия.  
 20. [28.11. – 3.12. 2009] “EPOS – Курс-обучение по детска ортопедия и травматология”, III-та част – Израел.
 21. [01. 03 – 03.03. 2010] Zimmer Institute Medical Educational Course: NexGen Първично и ревизионно колянно протезиране – Щолцалпе, Австрия.
 22. [22. 10 – 23.10. 2010] Ендоскопска хирургия на дегенеративния лумбален гръбнак - MaxMore Spine Products – Бон/Кьолн, Германия.
 23. [26. 11 – 28.11. 2010] Курс-обучение за работа - екстракорпорална шок вълнова терапия „Dornier Compact Alpha” – УМБАЛ - Плевен, България.
 24. [22.09 –24.09. 2011] UEM курс по спешна спортна медицина  – Болоня, Италия.
 25. [20.10 –21.10. 2011] Zimmer Surgeon to Surgeon Training: Ревизионно колянно протезиране (NexGen) – Прага, Чехия.
 26. [17.12 –18.12. 2011] Актуални проблеми на андрагогиката и педагогиката – МУ - Плевен.

Преподавателска дейност:

 • Лекции пред студенти българско и чуждоезично обучение по медицина и специалности рентгенов лаборант и медицинска рехабилитация и ерготерапия. Практически упражнения на студенти от МФ, ФОЗ, ФЗГ към МУ Плевен.
 • Лектор и водещ на практически упражнения на АО-Тавма курсове за лекари и медицински сестри.

Научни интереси:

 • Автор и съавтор в 68 публикации и научни доклади в България и чужбина.

Професионални интереси: Ставно ендопротезиране; гръбначна хирургия; детска ортопедия; обща и реконструктивна травматологична хирургия.

Членства в научни и обществени организации:

 1. [2000]  БОТА (Българска Ортопедично-Травматологична  Асоцияция)
 2. [2003] EFORT (Европейска Федерация на Националните Дружества по Ортопедия и Травматология)
 3. [2005]  AO – Trauma,  България.
 4. [2005]  Секция „Детска Ортопедия” към  БОТА.
 5. [2006]  EFORT Scientific Content Steering Group (CSG)- (Група за обзор на научната дейност към  EFORT)
 6. [2008] Член на Научния Комитет на EAR (Европейски Артропластичен Регистър)
 7. [2009]  AO Spine International (Europe).
 8. [2010]  EPOS (Европейска ортопедична педиатрична организация).
 9. [2010] Член на Консултативния съвет по Европейска интеграция и  международно сътрудничество към МУ - Плевен
 10. [2011] NASS (Дружество по гръбначна хирургия на Северна Америка)
 11. [2011] EHS (Европейско дружество по хирургия на тазобедрената става)

Езикова квалификация:

 • Английски език – писмено и говоримо.
 • Руски език – писмено и говоримо.

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие

Адрес

 • гр. София 1784, ж.к. Младост
 • бул. Цариградско шосе № 131
 • тел.: 02/875 71 11
 • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2018 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни