Д-р Иванка Павлова

Телефон: 0878 53 99 15

E-mail:

Работно време:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
14:30 - 18:00 ч.  14:30 - 18:00 ч.  14:30 - 17:00 ч.  14:30 - 18:00 ч.  10:00 - 14:00 ч. 

ОБРАЗОВАНИЕ:

·        Висше - 1988 г., ВМИ – София.

·        Средно - 7 ЕСПУ, гр. София – 1979 г.

МЕСТОРАБОТА:

·        От януари 2016 г. и към момента : кардиолог,  МЦ Д-р Хайвазов ЕООД.

·        2001 – 2017 г. - ІV МБАЛ, ІІ Вътрешно отделение, София /лекар терапевт, лекар кардиолог, функционална диагностика/.

·        1998 – 2001 г. - VІ ОРБ,  Вътрешно отделение, София – лекар терапевт.

·        1991 –1998 г.- Общинска болница, гр. Своге - лекар ординатор във ВО.

·        1988 –1991 г. – Главен лекар на Филиална поликлиника , ОБНС – с. Никола Козлево /отговарящ за здравеопазването на 11 населени места от региона/.

·        1979 – 1982 г. - ВТО “Изотимпекс”, София.

КВАЛИФИКАЦИЯ:

·        ЕЖЕГОДНО участие в национални и международни обучения в областта на кардиологията.

·        2012 г. - Сертифицирано обучение по изнасяне на лекции и кръгли маси /Аchieveglobal/, последвано от множество презентации пред лекари.

·        2006 г.- правоспособност по Ехокардиография  /фундаментално ниво, ТТЕ, 1Р- ЕхоКГ, 2Р – ЕхоКГ, конвенционален и цветен доплер/.

·        2006 г. - придобита специалност по кардиология.

·        1997 г. – придобита специалност по вътрешни болести.

·        1995 г.- Основен курс по Обща медицина по програма ФАР.

·        1986 г. - специалност “Здравна култура на населението” – Факултет за обществени професии на ВМИ - София.

ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ:

·        Ехокардиография /личен опит –  над 10 хиляди извършени изследвания/.

·        Холтер ЕКГ.

·        ЕКГ.

 

·        Индивидуален терапевтичен подход и проследяване.

ЕЗИЦИ: български, английски,руски.

 

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

  • гр. София 1784, ж.к. Младост
  • бул. Цариградско шосе № 131
  • тел.: 02/875 71 11
  • факс: 02/965 85 04
  • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни