Д-р Александър Кацаров

Телефон: 02/ 87 57 111

Работно време:

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
16:30 - 18:30 ч.         

Автобиография

Име:

Д-р Александър Крумов Кацаров

Трудов стаж:

09.01.2009 - 20.04.2010 г. - ДЩР към Клиника Гастроентерология, гр. София

20.04.2010г. - 12.2014 г. - Асистент към Катедра Гастроентерология, Чернодробна-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София

01.2015 г. до момента - Главен асистент към Катедра Гастроентерология, Чернодробна-панкреатична хирургия и трансплантология, ВМА, София

 

Образование и обучение:

2002г. Завършено средно образование

2002 - 2008 г. - Магистър по медицина МУ - гр. София

03.2010 г. - Магистър по Здравен мениджмънт

09.2011г. - 01.2012 г. - Курсове "Визитинг доктор" в Чернодробно-трансплантологично отделение на Kings College Hospital London

06.2012 г. - Лятно училище за мрлади специалисти по гастроентерология, гр. Прага Summer School UEG

06.2013 г. - Лятно училище за мрлади специалисти по гастроентерология, гр. Прага Summer School UEG

12.2014 г. - Придобита образователна степен "Доктор" по научната специалност Гастроентерология

с дисертационен труд на тема: "Усложнения след инвазивни диагностични и лечебни ендоскопски манипулации в гастроентерологията - диагностичен ритъм и поведение"

 

Лични умения, компетенции и интереси:

Майчин език: Български

Други езици:

Английски

Умения за четене: Отлично

Умения за писане: Добро

Умение за разговор: Добро

 

Руски

Умения за четене: Добро

Умения за писане: Добро

Умение за разговор: Добро

 

Технически умения и компетенции:

Windows, PC, Office, Powerpoint, Excell

 

Допълнителна информация

Научни прояви

 

Форуми:

Курс военна травма система (ОТМС - организация и тактика на медицинската служба) София 2010

Хепатологичен конгрес - Fronteers in Hepatology 2012 (London)

Училище за млади специалисти - Summer school UEG 2012 (Prague)

Ендоскопски курс: Ендоскопска субмукозна дисекция с хибриден нож - Endoscopic submucosal dessection with HybridKnife 2012 (Berlin)

Европейска седмица по гастроентерология - European gastroenterology week 2012 (Amsterdam)

Училище за млади специалисти - Summer school UEG 2013 (Prague)

Ендоскопско училище под егидата на ESGE  - Bulendo 2013 (Sofia)

Пети интернационален конгрес под егидата на IASGO - "State of the art in hepato-biliary-pancreatic surgery" 2013 (Sofia)

Ендоскопско училище под егидата на ESGE - King's Live 2013 (London)

Ендоскопско училище под егидата на ESGE - Amsterdam Live Endoscopy 2013 (Amsterdam)

Ендоскопско училище ВМА Live 2014 (София)

Ендоскопско училище - Dijestive endoscopy 2014 (Cluj)

 

Членства:

Българско дружество по Гастроентерология, гастроентестинална ендоскопия и абдоминална ехография,  BGDE

International association of surgeons gastroenterologists and oncologists (IASGO)

 

 

Публикации:
 

Дисертационен труд на тема: Усложнения след инвазивни диагностични и лечебни ендоскопски манипулации в гастроентерологията - диагностичен алгоритъм и поведение.

Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) Current Practice and Future Perspectives Chapter 5.3

Усложнения при диагностична и лечебна горна и долна ендоскопия, диагностичен алгоритъм на поведение и справяне с тях (сп. Военна медицина, Бр. 1-2, 2014, стр. 3-12)

Усложнения настъпващи след извършване на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ), диагностичен и лечебен алгоритъм на поведение (сп. Военна медицина, Бр. 1-2, 2014, стр. 20-27)

Усложнения на ендоскопски процедури на долен гастроинтестинален тракт  - диагностичен и лечебен алгоритъм и поведение (Сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия Бр. 2/2014, стр. 50-56)

Клиничен случай на диагностично и терапевтично поведение при ендоскопска ятрогенна лезия на хранопровода (Сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия Бр. 2/2013, стр. 60-65)

Ударновълново литотрипсия (SWL) за лечение на камъните в жлъчните пътища след ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (Сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия Бр. 1/2013, стр. 24-28)

Чужди тела в гастроинтестиналния тракт диагноза и лечение (Сп. Ендоурология и минимално инвазивна хирургия Бр. 1/2014, стр. 14-17)

 

 

Ние работим с:

НЗОК ЗК "УНИКА" АД Обединен здравноосигурителен фонд Доверие Застрахователна компания „Надежда” АД ДЗИ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Адрес

  • гр. София 1784, ж.к. Младост
  • бул. Цариградско шосе № 131
  • тел.: 02/875 71 11
  • факс: 02/965 85 04
  • e-mail:
Медицински център Д-р Хайвазов

Местоположение

Вижте карта с местоположението на Медицински Център Д-р Хайвазов от следните основни направления:

© 2010-2019 "Медицински център Д-р Хайвазов" Всички права запазени. Дизайн и програмиране: Ай-Сол ЕООД

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни

Код за сигурност

(регистърът на буквите няма значение)

Полетата, означени с (*) са задължителни